Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 51446 5757 9716 997
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 7937 729-1 800294
Zysk (strata) brutto5756 288-3 168-835
Zysk (strata) netto126 181-3 177-943
Przepływy netto-969-6 4675 210-695
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 145-8805 2176 740
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 546-3 9674373 627
Przepływy netto z działalności finansowej-6 660-1 620-444-11 062
Aktywa razem205 520208 873230 686207 063
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania157 206160 571188 565161 766
Zobowiązania długoterminowe45 26744 98448 48251 558
Zobowiązania krótkoterminowe111 939115 587140 083110 208
Kapitał własny48 31448 30242 12145 297
Kapitał zakładowy40 03040 03040 03040 030
Liczba akcji (tys. szt.)20 014,8020 014,8020 014,8020 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,412,412,102,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,31-0,16-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 77968 93073 25693 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9607 80712 0669 566
Zysk (strata) brutto-4 2121 1393 6031 124
Zysk (strata) netto-4 3361 1292 707123
Przepływy netto9 601-1 171-1 259-926
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 14512 8739 4734 659
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 7961 201-1 19166
Przepływy netto z działalności finansowej-17 340-15 245-9 541-5 651
Aktywa razem230 686198 666203 731194 645
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania188 565152 210158 395152 340
Zobowiązania długoterminowe48 48260 08462 08979 940
Zobowiązania krótkoterminowe140 08392 12696 30672 400
Kapitał własny42 12146 45645 32842 440
Kapitał zakładowy40 03040 03040 03040 030
Liczba akcji (tys. szt.)20 014,8020 014,8020 014,8020 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,102,322,272,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,220,060,140,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport