Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 99713 94614 86521 747
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2941 5601 906260
Zysk (strata) brutto-835-492283-1 366
Zysk (strata) netto-943-479263-971
Przepływy netto-6953 7671 3193 650
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 7407 6733 515461
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 627-375107396
Przepływy netto z działalności finansowej-11 062-3 531-2 3032 793
Aktywa razem207 063204 711197 563198 666
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania161 766158 471150 844152 210
Zobowiązania długoterminowe51 55860 73959 88860 084
Zobowiązania krótkoterminowe110 20897 73290 95692 126
Kapitał własny45 29746 24046 71946 456
Kapitał zakładowy40 03040 03040 03040 030
Liczba akcji (tys. szt.)20 014,8020 014,8020 014,8020 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,262,312,332,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,020,01-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68 93073 25693 13572 946
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 80712 0669 566-19 593
Zysk (strata) brutto1 1393 6031 124-30 544
Zysk (strata) netto1 1292 707123-30 872
Przepływy netto-1 171-1 259-9269 183
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 8739 4734 659-5 653
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 201-1 1916610 439
Przepływy netto z działalności finansowej-15 245-9 541-5 6514 397
Aktywa razem198 666203 731194 645226 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania152 210158 395152 340184 349
Zobowiązania długoterminowe60 08462 08979 940107 575
Zobowiązania krótkoterminowe92 12696 30672 40076 774
Kapitał własny46 45645 32842 44042 315
Kapitał zakładowy40 03040 03040 03040 030
Liczba akcji (tys. szt.)20 014,8020 014,8020 014,8020 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,322,272,122,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,140,01-1,54
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport