Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-10
ETL Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej.
20,80
-0,48
2019-06-05
ETL Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej - Soon Energy Poland sp. z o.o.
22,60
-1,33
2019-05-28
ETL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
22,70
0,00
2019-05-28
ETL Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
22,70
0,00
2019-05-28
ETL Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2018.
22,70
-0,88
2019-05-16
ETL QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22,00
0,00
2019-04-30
ETL Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok.
21,50
0,00
2019-04-30
ETL Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA.
21,50
0,00
2019-04-30
ETL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21,50
0,00
2019-04-30
ETL R /: formularz raportu rocznego
21,50
0,00
2019-04-30
ETL R /: formularz raportu rocznego
21,50
0,00
2019-04-25
ETL Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2018 spółki zależnej.
20,70
0,00
2019-04-19
ETL Aneks do umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta
20,40
0,00
2019-03-22
ETL Szacunki wyników za 2018 rok – korekta raportu w zakresie EBITDA
22,60
+0,44
2019-03-21
ETL Szacunki wyników za 2018 rok
21,40
+0,47
2019-03-21
ETL Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2018 rok
21,40
+0,47
2019-01-31
ETL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
19,30
+1,55
2018-12-05
ETL Znaczne pakiety akcji.
19,30
-1,55
2018-12-03
ETL Uzupełnienie raportu za I półrocze 2018 roku - stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do raportu biegłego z zastrzeżeniem.
19,30
0,00
2018-11-23
ETL Stanowisko Spółki ws. decyzji Urzędu Celno - Skarbowego
17,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 45
  • Następna strona