Notowania

GetBack SA w restrukturyzacji (GBK)

DataTytułKursZmiana
2019-10-16
GBK Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-24
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-13
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-09-11
GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-09-06
GBK Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-08-29
GBK Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 rok
3,75
0,00
2019-08-20
GBK Wysokość odzysków w lipcu 2019 r.
3,75
0,00
2019-07-23
GBK Wysokość odzysków w czerwcu 2019 r.
3,75
0,00
2019-07-02
GBK Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
3,75
0,00
2019-06-28
GBK Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji pozwu Globus Sp. z o.o.
3,75
0,00
2019-06-28
GBK Opóźniona informacja poufna - ustanowienie zabezpieczenia oraz zawarcie i wykonanie porozumienia z Globus Sp. z o.o.
3,75
0,00
2019-06-28
GBK Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 55/2019 z dnia 14 czerwca 2019
3,75
0,00
2019-06-26
GBK Wysokość odzysków w maju 2019 r
3,75
0,00
2019-06-14
GBK Powołanie Pana Tomasza Strama w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
3,75
0,00
2019-06-08
GBK Sprzedaż portfeli wierzytelności do spółki InvestCapital LTD (z grupy kapitałowej Kruk)
3,75
0,00
2019-06-07
GBK Wysokość odzysków w miesiącu kwietniu 2019 r
3,75
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona