Notowania

IDM SA w upadłości układowej (IDM)

DataTytułKursZmiana
2019-06-27
IDM Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 27.06.2019 r.
0,77
-6,49
2019-06-27
IDM Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27.06.2019 r.
0,77
-6,49
2019-06-27
IDM Zatwierdzenie listy wierzytelności i dokonanie podziału na grupy w celu głosowania nad układem
0,77
-6,49
2019-05-27
IDM SA-QSr1 2019
0,96
+0,52
2019-05-24
IDM Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.
0,99
-3,52
2019-05-24
IDM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,99
-3,52
2019-05-13
IDM Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018.
0,90
+6,67
2019-04-24
IDM Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA
1,25
0,00
2019-04-18
IDM RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,25
0,00
2019-04-18
IDM R /: formularz raportu rocznego
1,25
0,00
2019-04-08
IDM Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA
1,34
-6,72
2019-02-11
IDM Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2018
1,12
-2,68
2019-01-28
IDM Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019
1,08
0,00
2018-11-26
IDM QS 3/2018: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,03
-4,85
2018-10-22
IDM Rejestracja zmian w Statucie Spółki, informacja o zmienionych postanowieniach Statut oraz przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki
0,71
-1,41
2018-10-17
IDM Zakończenie likwidacji Inventum Y FIZAN i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych
0,76
0,00
2018-09-24
IDM PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
0,66
0,00
2018-08-29
IDM Uchwały podjęte przez NWZ
0,72
0,00
2018-08-29
IDM Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29.08.2018 r.
0,72
0,00
2018-08-14
IDM Odwołanie Członka Zarządu IDMSA
0,71
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 76
  • Następna strona