Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-02
ICA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 27.06.2019
0,99
0,00
2019-05-31
ICA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2019r
0,99
0,00
2018-06-28
ICA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 28.06.2018
0,85
0,00
2018-05-30
ICA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018r
0,85
0,00
2018-03-22
ICA Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2018-01-26
ICA Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
0,77
0,00
2018-01-26
ICA Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
0,77
0,00
2018-01-26
ICA Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
0,77
0,00
2017-06-28
ICA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 26.06.2017
0,94
0,00
2017-06-27
ICA nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
2017-06-27
ICA zbycie akcji przez Ryszarda Bartosika
2017-06-27
ICA nabycie akcji przez Dariusza Suchego
2017-05-30
ICA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017
2016-07-01
ICA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 30.06.2016r
0,91
-1,10
2016-07-01
ICA Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
0,91
-1,10
2016-07-01
ICA Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
0,91
-1,10
2016-05-31
ICA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016r
0,74
2016-01-13
ICA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
0,99
0,00
2016-01-13
ICA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-13
ICA zbycie akcji przez Krystynę Bartosik
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona