Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2326622198
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-540-618-1 124-523
Zysk (strata) brutto-650-31078346
Zysk (strata) netto-467-31094172
Przepływy netto41416-133
Przepływy netto z działalności operacyjnej-463-703-167-661
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej89233-4-10
Przepływy netto z działalności finansowej-425684187538
Aktywa razem15 23214 22815 89715 977
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 7816 6168 1388 309
Zobowiązania długoterminowe3019901 0701 067
Zobowiązania krótkoterminowe5 4805 6267 0687 242
Kapitał własny9 4517 6087 7597 667
Kapitał zakładowy22 35322 35322 35322 353
Liczba akcji (tys. szt.)22 353,0022 353,0022 353,0022 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,420,340,350,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,010,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50732919717 707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 757-1 937-2 361-3 898
Zysk (strata) brutto134-17 966-3 237-7 694
Zysk (strata) netto-5-17 836-3 747-6 648
Przepływy netto3-260-367300
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 541-1 948-1 713-2 356
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej153851-1 0042 535
Przepływy netto z działalności finansowej1 3918372 350121
Aktywa razem14 22815 03234 82035 183
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 6167 2949 2167 829
Zobowiązania długoterminowe9901 0643 342110
Zobowiązania krótkoterminowe5 6266 2305 8747 719
Kapitał własny7 6087 73725 60326 772
Kapitał zakładowy22 35322 35322 35322 353
Liczba akcji (tys. szt.)22 353,0022 353,0022 353,0022 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,340,351,151,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,80-0,17-0,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport