Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów63288151176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-461-261-376-1 462
Zysk (strata) brutto-408-3 767-450-1 048
Zysk (strata) netto-392-3 339-462-1 048
Przepływy netto-24036-61
Przepływy netto z działalności operacyjnej-734-32-393205
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6221 415477-390
Przepływy netto z działalności finansowej88-1 383-48124
Aktywa razem6 3696 49911 44211 386
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 2023 9885 6225 165
Zobowiązania długoterminowe305305860853
Zobowiązania krótkoterminowe3 8973 6834 7624 312
Kapitał własny2 1672 4765 8186 229
Kapitał zakładowy22 35322 35322 35322 353
Liczba akcji (tys. szt.)22 353,0022 353,0022 353,0022 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,100,110,260,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,15-0,02-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów638507329197
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 639-2 757-1 937-2 361
Zysk (strata) brutto-5 915134-17 966-3 237
Zysk (strata) netto-5 316-5-17 836-3 747
Przepływy netto-213-260-367
Przepływy netto z działalności operacyjnej-683-1 541-1 948-1 713
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 394153851-1 004
Przepływy netto z działalności finansowej-1 7321 3918372 350
Aktywa razem6 49914 22815 03234 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 9886 6167 2949 216
Zobowiązania długoterminowe3059901 0643 342
Zobowiązania krótkoterminowe3 6835 6266 2305 874
Kapitał własny2 4767 6087 73725 603
Kapitał zakładowy22 35322 35322 35322 353
Liczba akcji (tys. szt.)22 353,0022 353,0022 353,0022 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,110,340,351,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,240,00-0,80-0,17
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport