Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 364 0005 157 0004 266 0005 871 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej525 0001 038 000549 000-425 000
Zysk (strata) brutto608 000323 000661 000-137 000
Zysk (strata) netto363 000171 000439 000-87 000
Przepływy netto159 000104 000-81 000178 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 118 000715 000-11 0001 316 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-658 000-835 000-678 000-1 264 000
Przepływy netto z działalności finansowej-301 000224 000608 000126 000
Aktywa razem36 221 00036 071 00034 904 00034 122 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 604 00017 997 00016 703 00016 337 000
Zobowiązania długoterminowe12 049 00012 522 00010 774 00010 878 000
Zobowiązania krótkoterminowe5 555 0005 475 0005 929 0005 459 000
Kapitał własny18 524 00017 983 00018 111 00017 694 000
Kapitał zakładowy2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Liczba akcji (tys. szt.)200 000,00200 000,00200 000,00200 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)92,6289,9290,5688,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,810,852,19-0,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 358 00019 156 00020 008 00020 492 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 279 000-3 219 000-4 816 0003 424 000
Zysk (strata) brutto2 299 000-3 801 000-5 122 0003 098 000
Zysk (strata) netto1 568 000-4 371 000-5 012 0002 450 000
Przepływy netto-268 000397 000121 000-447 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 054 0004 212 0004 163 0004 849 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 340 000-3 948 000-4 906 000-5 544 000
Przepływy netto z działalności finansowej18 000133 000864 000248 000
Aktywa razem34 122 00033 442 00036 764 00040 374 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 337 00017 531 00016 350 00014 844 000
Zobowiązania długoterminowe10 878 00011 665 00010 153 0009 292 000
Zobowiązania krótkoterminowe5 459 0005 866 0006 197 0005 552 000
Kapitał własny17 694 00015 772 00020 211 00025 302 000
Kapitał zakładowy2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Liczba akcji (tys. szt.)200 000,00200 000,00200 000,00200 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)88,4778,86101,06126,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,84-21,86-25,0612,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport