Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
5 157 000 4 266 000 5 871 000 4 774 000
1 038 000 549 000 -425 000 739 000
323 000 661 000 -137 000 787 000
171 000 439 000 -87 000 604 000
104 000 -81 000 178 000 -27 000
715 000 -11 000 1 316 000 546 000
-835 000 -678 000 -1 264 000 -629 000
224 000 608 000 126 000 56 000
36 071 000 34 904 000 34 122 000 34 306 000
17 997 000 16 703 000 16 337 000 16 456 000
12 522 000 10 774 000 10 878 000 10 754 000
5 475 000 5 929 000 5 459 000 5 702 000
17 983 000 18 111 000 17 694 000 17 706 000
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
200 000 200 000 200 000 200 000
89,92 90,56 88,47 88,53
0,86 2,20 -0,44 3,02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
20 358 000 19 156 000 20 008 000 20 492 000
1 279 000 -3 219 000 -4 816 000 3 424 000
2 299 000 -3 801 000 -5 122 000 3 098 000
1 568 000 -4 371 000 -5 012 000 2 450 000
-268 000 397 000 121 000 -447 000
3 054 000 4 212 000 4 163 000 4 849 000
-3 340 000 -3 948 000 -4 906 000 -5 544 000
18 000 133 000 864 000 248 000
34 122 000 33 442 000 36 764 000 40 374 000
16 337 000 17 531 000 16 350 000 14 844 000
10 878 000 11 665 000 10 153 000 9 292 000
5 459 000 5 866 000 6 197 000 5 552 000
17 694 000 15 772 000 20 211 000 25 302 000
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
200 000 200 000 200 000 200 000
88,47 78,86 101,06 126,51
7,84 -21,86 -25,06 12,25
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
KGHM Polska Miedź SA 87,40 +2,22 70,61
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
T-Bull SA 27,60 +31,43 0,32
Open Finance SA 0,45 +21,62 0,05
Elemental Holding SA 1,52 +16,92 0,63
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Interma Trade SA 1,43 -20,99 0,05
PGO SA 4,20 -16,00 0,00
Starhedge SA 0,43 -12,24 0,00