Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
4 774 000 4 802 000 4 911 000 6 015 000
739 000 235 000 730 000 -4 400 000
787 000 618 000 1 031 000 -5 015 000
604 000 341 000 710 000 -4 996 000
-27 000 -201 000 -218 000 139 000
546 000 734 000 458 000 1 932 000
-629 000 -797 000 -650 000 -1 090 000
56 000 -138 000 -26 000 -703 000
34 306 000 33 501 000 33 629 000 33 442 000
16 456 000 16 402 000 16 858 000 17 531 000
10 754 000 10 483 000 10 725 000 11 665 000
5 702 000 5 919 000 6 133 000 5 866 000
17 706 000 16 963 000 16 635 000 15 772 000
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
200 000 200 000 200 000 200 000
88,53 84,82 83,18 78,86
3,02 1,71 3,55 -24,98
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
19 156 000 20 008 000 20 492 000 24 110 000
-3 219 000 -4 816 000 3 424 000 4 372 000
-3 801 000 -5 122 000 3 098 000 4 235 000
-4 371 000 -5 012 000 2 450 000 3 035 000
397 000 121 000 -447 000 -1 767 000
4 212 000 4 163 000 4 849 000 4 924 000
-3 948 000 -4 906 000 -5 544 000 -4 730 000
133 000 864 000 248 000 -1 961 000
33 442 000 36 764 000 40 374 000 34 465 000
17 531 000 16 350 000 14 844 000 11 401 000
11 665 000 10 153 000 9 292 000 6 714 000
5 866 000 6 197 000 5 552 000 4 687 000
15 772 000 20 211 000 25 302 000 22 841 000
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
200 000 200 000 200 000 200 000
78,86 101,06 126,51 114,21
-21,86 -25,06 12,25 15,18
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
KGHM POLSKA MIEDZ SA 114,80 +0,83 7,35
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
INDATA 2,85 +10,47 0,28
KRYNICA VITAMIN 5,44 +9,68 0,01
HOLLYWOOD 2,32 +9,43 0,04
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BOS SA 9,60 -10,45 1,82
ORION 63,50 -6,62 0,02
IMMOFINANZ AG 8,00 -6,10 0,00