Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-04
KPI Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2,28
0,00
2019-09-04
KPI Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2,30
0,00
2019-07-28
KPI zakup pakietu wierzytelności gospodarczych
2,10
0,00
2019-07-10
KPI Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży pożyczkowej
2,10
0,00
2019-07-03
KPI Informacja o wygraniu konkursu na windykację zewnętrzną dla wiodącego podmiotu z branży paliwowo-energetycznej
2,10
0,00
2019-07-03
KPI Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.
2,10
0,00
2019-06-05
KPI Podpisanie umowy zarządzania należnościami z podmiotem z branży pożyczkowej
2,10
0,00
2019-06-03
KPI PODPISANIE UMÓW ZAKUPU PORTFELI WIERZYTELNOŚCI
2,28
-6,14
2019-05-31
KPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
2,28
0,00
2019-05-14
KPI Informacja o wygraniu przetargu na zakup wierzytelności od podmiotu z branży energetycznej
2,34
0,00
2019-03-11
KPI Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży pożyczkowej
2,08
+7,69
2019-03-02
KPI Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej)
2,00
0,00
2019-02-14
KPI Zawarcie umowy pożyczki znaczącej wartości
2,26
0,00
2019-02-11
KPI Spłata pożyczki udzielonej Spółce
2,26
0,00
2019-02-06
KPI Informacja o umowię na obsługę wierzytelności z branży energetycznej o znacznej wartości
2,16
0,00
2019-02-01
KPI Podpisanie umowy na obsługę windykacyjną wierzytelności z branży kolejowej
2,16
-3,70
2019-01-30
KPI Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2,20
-4,55
2019-01-26
KPI Informacja o wygraniu przetargu w branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej)
2,14
+2,80
2019-01-07
KPI Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży kolejowej
2,54
0,00
2019-01-07
KPI Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 28 grudnia 2018 r.
2,54
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona