Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-01-22
LEN Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
2,84
0,00
2018-11-14
LEN Q 3/2018: formularz raportu kwartalnego
2,80
0,00
2018-10-29
LEN Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za trzeci kwartał 2018r.
2,63
-1,52
2018-09-19
LEN Korekta danych zawartych w raporcie dotyczącym nabycia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze
2,90
+1,03
2018-09-18
LEN Korekty danych zawartych w raportach dotyczących nabycia akcji Spółki przez osoby pełniące funkcje zarządcze
2,93
-2,73
2018-09-14
LEN Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2,80
+1,79
2018-09-13
LEN Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR
2,59
+2,70
2018-09-12
LEN Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR
2,60
0,00
2018-09-12
LEN Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Członka Zarządu Spółki - art 19 MAR
2,60
0,00
2018-09-11
LEN Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR
2,52
+2,38
2018-08-31
LEN P /: formularz raportu półrocznego
2,67
+0,75
2018-08-31
LEN SA-P 2018 wybrane dane
2,67
-1,12
2018-08-01
LEN Informacja poufna na temat wybranych danych za I półrocze 2018r.
3,39
0,00
2018-06-19
LEN Powiadomienie o transakcji zbycia akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki -art 19 MAR
3,55
0,00
2018-05-18
LEN Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019.
4,08
-1,72
2018-05-18
LEN Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 18 maja 2018r. uchwały o wypłacie dywidendy.
4,08
-1,72
2018-05-18
LEN Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 18 maja 2018r.
4,08
-1,72
2018-05-18
LEN Treść podjętych uchwał przez ZWZA z dnia 18 maja 2018 roku
4,08
-1,72
2018-05-15
LEN Q 1/2018: formularz raportu kwartalnego
4,45
0,00
2018-04-09
LEN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.05.2018 roku.
4,90
+0,41
  • Poprzednia strona
  • z 28
  • Następna strona