Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2011Q42011Q32011Q22011Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 92125 89120 00821 755
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 1943 3318111 445
Zysk (strata) brutto3 9443 0827871 258
Zysk (strata) netto3 3302 435487979
Przepływy netto-67-1 9642 056-3 664
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2762 0374 0472 535
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-746-1818-258
Przepływy netto z działalności finansowej955-3 820-1 999-5 941
Aktywa razem106 310099 344100 159
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 111023 76522 580
Zobowiązania długoterminowe80602 3753 192
Zobowiązania krótkoterminowe24 305021 39019 388
Kapitał własny81 199075 57977 579
Kapitał zakładowy1 24401 2441 244
Liczba akcji (tys. szt.)24 875,0524 875,0524 875,0524 875,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,260,003,043,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,130,100,020,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2011201020092008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101 57597 423104 510122 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 7814 9102 9116 555
Zysk (strata) brutto9 0714 9371 037-505
Zysk (strata) netto7 2313 9391 241-154
Przepływy netto-3 572-4 0868 305-754
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 39910 52614 8985 904
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 165-5 9831 658-4 304
Przepływy netto z działalności finansowej-10 806-8 629-8 251-2 354
Aktywa razem106 310107 458111 596120 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 11130 85840 90354 076
Zobowiązania długoterminowe8064 0206 57224 260
Zobowiązania krótkoterminowe24 30526 83834 33129 816
Kapitał własny81 19976 60070 69363 512
Kapitał zakładowy1 2441 2441 2441 244
Liczba akcji (tys. szt.)24 875,0524 875,0524 875,0524 875,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,263,082,842,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,290,160,05-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport