Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Lentex SA (LTX) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
122 365 108 452 136 173 124 458
14 180 8 278 17 883 17 444
17 599 8 340 17 539 17 727
12 880 7 513 31 691 14 910
-5 294 -31 203 48 642 16 479
-6 663 21 192 12 340 24 919
7 415 -14 700 63 080 -9 136
-6 046 -37 695 -26 778 696
627 760 631 948 656 625 704 269
204 773 223 998 206 849 258 413
100 173 117 669 77 759 75 527
104 600 106 329 129 090 166 508
354 508 344 901 396 190 362 853
20 032 20 032 22 258 22 258
48 858,36 48 858,36 54 287,07 54 287,07
7,26 7,06 7,30 6,68
0,26 0,15 0,58 0,28
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
488 029 326 021 370 861 330 214
59 230 39 449 39 094 39 188
58 188 87 584 48 591 36 934
68 068 77 007 66 836 36 806
31 950 -14 231 -2 811 -1 457
52 541 82 181 36 631 76 305
30 232 -41 319 51 686 -37 470
-50 823 -55 093 -91 128 -40 292
631 948 662 723 551 036 514 625
223 998 233 350 180 575 166 499
117 669 72 349 93 236 82 649
106 329 161 001 87 339 78 916
344 901 364 264 310 431 323 939
20 032 22 258 24 574 25 870
48 858,36 54 287,07 59 937,07 63 098,10
7,06 6,71 5,18 5,13
1,39 1,42 1,12 0,58
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LENTEX 10,20 -0,49 0,03
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,05 +25,00 0,01
PLAZA CENTERS 7,47 +11,16 0,00
CUBE.ITG 2,12 +6,53 0,15
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REDWOOD HOLDING 1,41 -15,06 0,22
LARK.PL 0,53 -10,17 0,04
TXM 3,20 -8,57 0,01