Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Lentex SA (LTX) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
131 705 119 444 122 365 122 553
14 458 10 880 14 180 9 589
13 635 6 657 17 599 9 359
9 287 8 516 12 880 7 513
-19 254 -1 979 -5 294 -31 203
20 405 -5 454 -6 663 21 192
-4 729 -4 544 7 415 -14 700
-34 930 8 019 -6 046 -37 695
634 685 637 746 627 760 631 948
203 740 218 421 204 773 223 998
66 574 70 112 100 173 117 669
134 555 147 600 104 600 106 329
334 907 320 756 354 508 344 901
20 032 20 032 20 032 20 032
48 858,36 48 858,36 48 858,36 48 858,36
6,86 6,57 7,26 7,06
0,19 0,17 0,26 0,15
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
488 029 326 021 370 861 330 214
59 230 39 449 39 094 39 188
58 188 87 584 48 591 36 934
68 068 77 007 66 836 36 806
31 950 -14 231 -2 811 -1 457
52 541 82 181 36 631 76 305
30 232 -41 319 51 686 -37 470
-50 823 -55 093 -91 128 -40 292
631 948 662 723 551 036 514 625
223 998 233 350 180 575 166 499
117 669 72 349 93 236 82 649
106 329 161 001 87 339 78 916
344 901 364 264 310 431 323 939
20 032 22 258 24 574 25 870
48 858,36 54 287,07 59 937,07 63 098,10
7,06 6,71 5,18 5,13
1,39 1,42 1,12 0,58
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LENTEX 8,00 -0,50 0,14
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,03 +50,00 0,00
MNI 0,05 +25,00 0,01
ADIUVO INVESTMENTS 12,45 +20,29 0,06
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,32 -8,57 0,10
SETANTA 9,00 -7,22 0,00
AIRWAY MEDIX 0,78 -7,14 0,10