Trwa ładowanie...
bFeSwbXF
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów105 717102 44398 22990 951
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 74613 86315 20811 512
Zysk (strata) brutto16 33412 84515 15811 428
Zysk (strata) netto9 0898 83311 6778 905
Przepływy netto2 3301 3467 067-6 874
Przepływy netto z działalności operacyjnej15 94536614 2649 146
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 194-9 027-5 199-14 906
Przepływy netto z działalności finansowej-10 42110 007-1 998-1 114
Aktywa razem534 870525 430513 218486 570
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania150 093158 179140 828126 134
Zobowiązania długoterminowe45 12943 57644 66647 987
Zobowiązania krótkoterminowe104 964114 60396 16278 147
Kapitał własny297 916286 421291 440279 830
Kapitał zakładowy19 03019 03019 03019 030
Liczba akcji (tys. szt.)46 415,4446 415,4446 415,4446 415,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,426,176,286,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,200,190,250,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów372 354320 840336 223478 677
Zysk (strata) z działalności operacyjnej52 51628 49233 68247 544
Zysk (strata) brutto54 36728 40432 86444 914
Zysk (strata) netto39 10919 77128 53434 338
Przepływy netto-42 26038 637-10 752-1 048
Przepływy netto z działalności operacyjnej56 94261 55161 73742 781
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-37 61947 320-13 918-13 295
Przepływy netto z działalności finansowej-61 583-70 234-58 571-30 534
Aktywa razem486 570500 183594 975623 457
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania126 134134 709155 779189 015
Zobowiązania długoterminowe47 98758 89654 47283 328
Zobowiązania krótkoterminowe78 14775 81395 929101 159
Kapitał własny279 830289 065340 372337 919
Kapitał zakładowy19 03020 03220 03220 032
Liczba akcji (tys. szt.)46 415,4448 858,3648 858,3648 858,36
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,035,926,976,92
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,840,410,580,70
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bFeSwbYn