Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-11-17
LTX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,42
0,00
2023-11-14
LTX Informacja o złożeniu przez Spółkę odpowiedzi na pismo akcjonariusza złożone do sądu rejestrowego i mające na celu podważenie prawidłowości niektórych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2023 roku
6,42
0,00
2023-11-08
LTX Otrzymanie informacji o zainicjowaniu przez akcjonariusza Spółki działań przed sądem rejestrowym mających na celu podważenie prawidłowości niektórych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2023 roku
6,50
-1,23
2023-10-25
LTX Powołanie Członków Rady Nadzorczej
6,58
-0,30
2023-10-25
LTX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki
6,58
-0,30
2023-10-25
LTX Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.10.2023 r. oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
6,58
-0,30
2023-10-25
LTX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
6,58
0,00
2023-10-25
LTX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
6,58
0,00
2023-10-24
LTX Szacunkowe wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za III kwartały 2023 roku.
6,58
0,00
2023-09-25
LTX Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
6,96
0,00
2023-09-20
LTX Korekta Raportu bieżącego nr 31/2023 dotycząca przekazania prawidłowego załącznika
6,94
+0,58
2023-09-19
LTX Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad
6,96
0,00
2023-08-28
LTX Aneks do umowy z Bankiem
6,98
-2,01
2023-08-25
LTX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,98
0,00
2023-08-10
LTX Wniesienie przez akcjonariusza Spółki powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7,06
-0,85
2023-07-25
LTX Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I półrocze 2023
7,00
0,00
2023-07-21
LTX Szacunkowe wyniki Spółki za I półrocze 2023
7,16
-0,84
2023-06-26
LTX Aneks do umowy z Bankiem
7,40
-0,27
2023-05-31
LTX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
7,62
-1,05
2023-05-31
LTX Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 31.05.2023 r.
7,62
-1,05
  • Poprzednia strona
  • z 117
  • Następna strona