Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-09-25
LTX Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
6,96
0,00
2023-09-20
LTX Korekta Raportu bieżącego nr 31/2023 dotycząca przekazania prawidłowego załącznika
6,94
+0,58
2023-09-19
LTX Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad
6,96
0,00
2023-08-28
LTX Aneks do umowy z Bankiem
6,98
-2,01
2023-08-25
LTX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,98
0,00
2023-08-10
LTX Wniesienie przez akcjonariusza Spółki powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7,06
-0,85
2023-07-25
LTX Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I półrocze 2023
7,00
0,00
2023-07-21
LTX Szacunkowe wyniki Spółki za I półrocze 2023
7,16
-0,84
2023-06-26
LTX Aneks do umowy z Bankiem
7,40
-0,27
2023-05-31
LTX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
7,62
-1,05
2023-05-31
LTX Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 31.05.2023 r.
7,62
-1,05
2023-05-24
LTX Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uzupełnionego Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki „LENTEX” S.A. za rok obrotowy 2022 r
7,66
-0,52
2023-05-19
LTX QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,60
+0,26
2023-04-28
LTX Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022
7,52
0,00
2023-04-27
LTX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” S.A. wraz z projektami uchwał
7,52
0,00
2023-04-24
LTX Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I kwartał 2023 roku
7,50
+1,33
2023-04-19
LTX Szacunkowe wyniki za I kwartał 2023 roku
7,60
+1,05
2023-04-14
LTX Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022
7,70
-1,30
2023-02-15
LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
7,94
-1,01
2023-02-15
LTX Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
7,94
-1,01
  • Poprzednia strona
  • z 116
  • Następna strona