Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
12.04.2024, 10:04

LTX Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki, tj.:
1. Pana Adriana Grabowskiego – jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w „Lentex” S.A. – Prezesa Zarządu „Lentex” S.A., powiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach Spółki, sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu, 2. Pana Wojciecha Hoffmann – jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w „Lentex” S.A. – Członka Zarządu „Lentex” S.A., powiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach Spółki, sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu, 3. Pani Anny Wojciechowskiej – jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w „Lentex” S.A. – Członka Zarządu „Lentex” S.A., powiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach Spółki, sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty