Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
24.05.2024, 16:32

LTX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2024 roku. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty