Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
29.03.2024, 17:20

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 29 marca 2024 r. od akcjonariusza Spółki – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”).
Przed Zmianą Stanu Posiadania Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku posiadało 85 828 akcji Spółki, które stanowiły udział w kapitale zakładowym Spółki wynoszący 0,21 % i uprawniały do 0,21% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 85 828 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku posiada łącznie 7 002 828 akcji Spółki, które stanowią 17,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 17,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 7 002 828 głosów z akcji Spółki. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554)

Załączniki

Inne komunikaty