Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
15.04.2024, 16:50

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 15 kwietnia 2024 r. od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moska zawiadomienie następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”) niniejszym przekazuję w załączeniu Zawiadomienie o zmianie posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „LENTEX” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Emitent”), dotyczące zejścia przeze mnie poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.” Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.).

Załączniki

Inne komunikaty