Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. Polacy zwiększają zakupy szybciej niż zarobki. GUS podał dane

Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-11-20 11:41 BOGDANKA LWB Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża ?Ostrów? 67,20 +1,19
2017-11-07 22:05 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2017 roku 72,19 -2,34
2017-10-17 17:06 BOGDANKA LWB Podpisanie porozumienia w sprawie wypłaty deputatów węglowych 74,90 -2,52
2017-10-10 21:38 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi ?Puławy? S.A. 71,00 +5,34
2017-09-07 21:12 BOGDANKA LWB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 78,50 -0,10
2017-08-29 11:28 BOGDANKA LWB Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 78,12 -1,18
2017-08-29 09:01 BOGDANKA LWB Zmniejszenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. poniżej 10% 78,12 -1,18
2017-08-04 14:05 BOGDANKA LWB Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 73,20 +1,09
2017-08-01 19:05 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku 72,72 +1,93
2017-07-14 11:32 BOGDANKA LWB rejestracja zmian statutu w KRS 68,68 +0,15
2017-06-28 11:45 BOGDANKA LWB ZWZ - lista akcjonariuszy 64,92 -0,65
2017-06-27 08:47 BOGDANKA LWB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. 63,95 +1,49
2017-06-26 12:22 BOGDANKA LWB Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW Bogdanka S.A. 62,41 +2,39
2017-05-31 09:58 BOGDANKA LWB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał ZWZ 67,20 -0,60
2017-05-25 06:43 BOGDANKA LWB QSr 1/2017: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 71,68 -0,88
2017-05-22 14:36 BOGDANKA LWB Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016 67,20 +2,83
2017-05-09 20:14 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku 72,00 +2,29
2017-04-28 18:52 BOGDANKA LWB Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016
2017-03-30 21:39 BOGDANKA LWB Wykup obligacji oraz zakończenie programu emisji obligacji 74,20
2017-03-30 21:12 BOGDANKA LWB SPS /2016: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 74,20
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
BOGDANKA 68,00 +1,19 0,16
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BRASTER 7,19 +16,16 0,65
REINHOLD 0,24 +14,29 0,00
MAGNA POLONIA 0,31 +10,71 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
INDYGOTECH MINERALS 0,36 -10,00 0,00
STARHEDGE 0,44 -8,33 0,00
SKYLINE INVESTMENT 0,68 -8,11 0,02