Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-03-19 17:38 BOGDANKA LWB Powołanie Prezesa Zarządu 53,50 -1,87
2018-02-28 17:36 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r. 52,60 -0,38
2018-02-26 13:33 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi ?Puławy? S.A. 55,10 -5,81
2018-02-16 14:15 BOGDANKA LWB odwołanie Prezesa Zarządu 66,40 -0,60
2018-01-30 09:16 BOGDANKA LWB Rejestracja przez Sąd Statutu LW Bogdanka S.A. 68,20 -0,88
2018-01-16 10:03 BOGDANKA LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatn 69,00 +0,72
2018-01-05 14:51 BOGDANKA LWB Wybór biegłego rewidenta 68,00 -0,29
2018-01-03 13:47 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 67,00 +0,15
2017-12-29 12:36 BOGDANKA LWB NWZ - lista akcjonariuszy 66,50 +0,75
2017-12-29 12:25 BOGDANKA LWB NWZ - podjęte uchwały: zmiany w RN, zmiany w statucie 66,50 +0,75
2017-12-29 11:31 BOGDANKA LWB zmiany w składzie RN 66,50 +0,75
2017-12-20 14:27 BOGDANKA LWB Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. 68,81 -0,74
2017-12-12 17:08 BOGDANKA LWB Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2017 r. odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętego w sprawozdaniach na koniec 2015 r. 71,50 -2,08
2017-11-28 13:19 BOGDANKA LWB Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 29 grudnia 2017 r. wraz z projektami uchwał NWZ 68,40 +0,73
2017-11-23 06:31 BOGDANKA LWB QSr 3/2017: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 69,40 -0,72
2017-11-20 11:41 BOGDANKA LWB Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża ?Ostrów? 67,20 +1,49
2017-11-07 22:05 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2017 roku 72,19 -2,34
2017-10-17 17:06 BOGDANKA LWB Podpisanie porozumienia w sprawie wypłaty deputatów węglowych 74,90 -2,52
2017-10-10 21:38 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi ?Puławy? S.A. 71,00 +5,34
2017-09-07 21:12 BOGDANKA LWB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 78,50 -0,10
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LW Bogdanka SA 52,50 -1,87 0,36
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PBG SA 0,11 +10,00 0,17
Reinhold Europe AB 0,36 +9,09 0,00
PBS Finanse SA 0,66 +8,20 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
MNI SA 0,03 -25,00 0,05
Krezus SA 3,59 -16,12 14,21
Adiuvo Investments SA 8,20 -15,81 0,03