Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-07-27 11:53 BOGDANKA LWB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 24 sierpnia 2018 r. wraz z projektami uchwał 55,70 +3,59
2018-07-23 12:20 BOGDANKA LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r. 54,00 -0,37
2018-07-20 12:33 BOGDANKA LWB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r. 54,00
2018-07-18 17:56 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku 53,70 +0,56
2018-07-02 13:27 BOGDANKA LWB Wykup obligacji w terminie 53,90 -4,08
2018-06-26 09:04 BOGDANKA LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r. 52,50 -3,43
2018-06-25 10:57 BOGDANKA LWB Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach 52,50
2018-05-30 11:04 BOGDANKA LWB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał 50,50 -0,59
2018-05-24 07:06 BOGDANKA LWB QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 50,00 -0,20
2018-05-18 14:47 BOGDANKA LWB Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki 53,50 -2,99
2018-05-16 18:02 BOGDANKA LWB Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki 53,90 -1,30
2018-04-13 17:02 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku 54,60 -6,78
2018-03-30 14:12 BOGDANKA LWB Wykup obligacji w terminie 46,70
2018-03-23 06:41 BOGDANKA LWB SPS /2017: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 50,80 -1,57
2018-03-23 06:39 BOGDANKA LWB RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 50,80 -1,38
2018-03-23 06:31 BOGDANKA LWB R /: formularz raportu rocznego 50,80 -1,38
2018-03-19 17:38 BOGDANKA LWB Powołanie Prezesa Zarządu 52,40 -0,38
2018-02-28 17:36 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r. 52,60 -0,38
2018-02-26 13:33 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi ?Puławy? S.A. 55,10 -5,81
2018-02-16 14:15 BOGDANKA LWB odwołanie Prezesa Zarządu 66,40 -0,60
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LW Bogdanka SA 59,80 +0,67 0,19
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Sescom SA 27,00 +28,57 0,03
Starhedge SA 0,48 +23,08 0,00
PBS Finanse SA 0,69 +13,11 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Kopex SA 2,10 -11,39 1,96
Quantum Software SA 18,50 -11,06 0,05
Zastal SA 0,61 -10,29 0,01