Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-05-30 11:04 BOGDANKA LWB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał 50,50 -0,59
2018-05-24 07:06 BOGDANKA LWB QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 50,00 -0,20
2018-05-18 14:47 BOGDANKA LWB Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki 53,50 -2,99
2018-05-16 18:02 BOGDANKA LWB Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki 53,90 -1,30
2018-04-13 17:02 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku 54,60 -6,78
2018-03-30 14:12 BOGDANKA LWB Wykup obligacji w terminie 46,70
2018-03-23 06:41 BOGDANKA LWB SPS /2017: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 50,80 -1,57
2018-03-23 06:39 BOGDANKA LWB RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 50,80 -1,38
2018-03-23 06:31 BOGDANKA LWB R /: formularz raportu rocznego 50,80 -1,38
2018-03-19 17:38 BOGDANKA LWB Powołanie Prezesa Zarządu 52,40 -0,38
2018-02-28 17:36 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r. 52,60 -0,38
2018-02-26 13:33 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi ?Puławy? S.A. 55,10 -5,81
2018-02-16 14:15 BOGDANKA LWB odwołanie Prezesa Zarządu 66,40 -0,60
2018-01-30 09:16 BOGDANKA LWB Rejestracja przez Sąd Statutu LW Bogdanka S.A. 68,20 -0,88
2018-01-16 10:03 BOGDANKA LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatn 69,00 +0,72
2018-01-05 14:51 BOGDANKA LWB Wybór biegłego rewidenta 68,00 -0,29
2018-01-03 13:47 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 67,00 +0,15
2017-12-29 12:36 BOGDANKA LWB NWZ - lista akcjonariuszy 66,50 +0,75
2017-12-29 12:25 BOGDANKA LWB NWZ - podjęte uchwały: zmiany w RN, zmiany w statucie 66,50 +0,75
2017-12-29 11:31 BOGDANKA LWB zmiany w składzie RN 66,50 +0,75
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LW Bogdanka SA 52,50 -1,32 0,12
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,04 +33,33 0,00
Atrem SA 2,52 +17,21 0,02
Polimex-Mostostal SA 3,44 +12,79 5,97
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
HubStyle SA 0,50 -12,28 0,10
Eurohold Bulgaria AD 4,90 -9,26 0,00
Atal SA 37,50 -8,09 0,95