Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-01-16 10:03 BOGDANKA LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatn 69,00 +0,72
2018-01-05 14:51 BOGDANKA LWB Wybór biegłego rewidenta 68,00 -0,29
2018-01-03 13:47 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 67,00 +0,15
2017-12-29 12:36 BOGDANKA LWB NWZ - lista akcjonariuszy 66,50 +0,75
2017-12-29 12:25 BOGDANKA LWB NWZ - podjęte uchwały: zmiany w RN, zmiany w statucie 66,50 +0,75
2017-12-29 11:31 BOGDANKA LWB zmiany w składzie RN 66,50 +0,75
2017-12-20 14:27 BOGDANKA LWB Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. 68,81 -0,74
2017-12-12 17:08 BOGDANKA LWB Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2017 r. odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętego w sprawozdaniach na koniec 2015 r. 71,50 -2,08
2017-11-28 13:19 BOGDANKA LWB Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 29 grudnia 2017 r. wraz z projektami uchwał NWZ 68,40 +0,73
2017-11-23 06:31 BOGDANKA LWB QSr 3/2017: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 69,40 -0,72
2017-11-20 11:41 BOGDANKA LWB Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża ?Ostrów? 67,20 +1,49
2017-11-07 22:05 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2017 roku 72,19 -2,34
2017-10-17 17:06 BOGDANKA LWB Podpisanie porozumienia w sprawie wypłaty deputatów węglowych 74,90 -2,52
2017-10-10 21:38 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi ?Puławy? S.A. 71,00 +5,34
2017-09-07 21:12 BOGDANKA LWB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 78,50 -0,10
2017-08-29 11:28 BOGDANKA LWB Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 78,12 -1,18
2017-08-29 09:01 BOGDANKA LWB Zmniejszenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. poniżej 10% 78,12 -1,18
2017-08-04 14:05 BOGDANKA LWB Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 73,20 +1,09
2017-08-01 19:05 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku 72,72 +1,93
2017-07-14 11:32 BOGDANKA LWB rejestracja zmian statutu w KRS 68,68 +0,15
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
BOGDANKA 69,50 +0,00 1,42
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
MNI 0,05 +25,00 0,00
ZASTAL 0,23 +15,00 0,05
REGNON 0,17 +13,33 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BOS SA 9,40 -12,31 2,88
MAGNA POLONIA 0,38 -9,52 0,00
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 0,68 -9,33 0,00