Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-10-17 17:05 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku 59,50 -2,52
2018-10-04 21:10 BOGDANKA LWB Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A. 60,30 -1,16
2018-10-01 14:14 BOGDANKA LWB Wykup obligacji w terminie 60,00
2018-09-19 17:12 BOGDANKA LWB Odwołanie członków Zarządu LW Bogdanka S.A. 59,50
2018-09-14 13:10 BOGDANKA LWB Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A. 55,20 +3,26
2018-09-13 07:11 BOGDANKA LWB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 52,80 +4,55
2018-09-11 17:11 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. 49,55 +4,14
2018-08-24 14:16 BOGDANKA LWB NWZ - lista akcjonariuszy 59,40 +0,67
2018-08-24 12:09 BOGDANKA LWB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 r. 59,40 +0,67
2018-07-27 11:53 BOGDANKA LWB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 24 sierpnia 2018 r. wraz z projektami uchwał 55,70 +3,59
2018-07-23 12:20 BOGDANKA LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r. 54,00 -0,37
2018-07-20 12:33 BOGDANKA LWB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r. 54,00
2018-07-18 17:56 BOGDANKA LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku 53,70 +0,56
2018-07-02 13:27 BOGDANKA LWB Wykup obligacji w terminie 53,90 -4,08
2018-06-26 09:04 BOGDANKA LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r. 52,50 -3,43
2018-06-25 10:57 BOGDANKA LWB Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach 52,50
2018-05-30 11:04 BOGDANKA LWB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał 50,50 -0,59
2018-05-24 07:06 BOGDANKA LWB QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 50,00 -0,20
2018-05-18 14:47 BOGDANKA LWB Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki 53,50 -2,99
2018-05-16 18:02 BOGDANKA LWB Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki 53,90 -1,30
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LW Bogdanka SA 57,20 -1,38 0,03
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Plaza Centers NV 3,55 +29,09 0,05
Czerwona Torebka SA 0,32 +10,34 0,00
Redan SA 0,95 +7,95 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PBG SA 0,09 -10,00 0,00
CFI Holding SA 0,48 -9,43 0,00
PBS Finanse SA 0,32 -8,57 0,00