Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-01-31
LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
55,40
+1,81
2019-01-18
LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 r.
55,90
+1,07
2019-01-18
LWB Rezygnacja członka Zarządu
55,90
+1,07
2018-12-31
LWB Wykup obligacji w terminie i zakończenie Programu Emisji Obligacji
51,30
0,00
2018-12-19
LWB Zawarcie aneksu do umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
55,00
-1,64
2018-11-23
LWB QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
57,00
0,00
2018-11-19
LWB Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
57,00
0,00
2018-10-17
LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku
59,50
0,00
2018-10-04
LWB Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A.
60,30
0,00
2018-10-01
LWB Wykup obligacji w terminie
60,00
+1,00
2018-09-19
LWB Odwołanie członków Zarządu LW Bogdanka S.A.
59,30
+0,34
2018-09-14
LWB Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.
55,20
+4,35
2018-09-13
LWB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
52,80
0,00
2018-09-11
LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
49,70
-0,30
2018-08-24
LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2018 r.
59,40
+0,51
2018-08-24
LWB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 r.
59,40
+0,34
2018-07-27
LWB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 24 sierpnia 2018 r. wraz z projektami uchwał
55,70
+3,05
2018-07-23
LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.
54,00
-0,19
2018-07-20
LWB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.
54,00
-1,85
2018-07-18
LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku
53,60
+0,19
  • Poprzednia strona
  • z 24
  • Następna strona