Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Informacje o spółce:
Spółka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży m.in.: pod względem wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Węgiel kamienny energetyczny oferowany przez spółkę stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. LW Bogdanka należy do Grupy Kapitałowej Enea.
Szczegółowe informacje: LW Bogdanka SA (LWB)
Pełna nazwa firmy Lubelski Węgiel Bogdanka SA
Adres Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Telefon +48 81 4625100
NIP 713-000-57-84
Regon 430309210
Prezes Wasil Artur
numer EKD 05.10
EKD wydobywanie węgla kamiennego
Fax +48 81 4625191
WWW www.lw.com.pl
E-mail bogdanka@lw.com.pl
Audytor PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.
ISIN PLLWBGD00016
KRS 0000004549
Zatrudnienie: LW Bogdanka SA (LWB)
rok liczba pracowników
2017 5233
2016 5092
2015 5230
2014 5795
2013 5377
2012 4705
2011 3968
2010 4087
2009 4016
2008 3792
Akcjonariat: LW Bogdanka SA (LWB)
Akcjonariusz Liczba akcji [szt.] Udział w akcjach [%] Liczba głosów [szt.] Udział w głosach [%] Data
aktualizacji pakietu
Data zmiany
ogólnej liczby głosów
Enea SA 22448834 65,99 22448834 65,99 2015-10-29 2009-06-25
TFI PZU SA 3320620 9,76 3320620 9,76 2017-08-23 2009-06-25
Ludzie: LW Bogdanka SA (LWB)
Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska
Nowaczyk Ewa Członek RN 2017-12-29
Spoz Anna Członek RN 2017-12-20
Romańczuk Mariusz Członek RN 2017-03-07
Patyra Kamil Członek RN 2017-03-07
Partyka Adam Wiceprezes Zarządu 2016-04-01
Misterek Stanisław Wiceprezes Zarządu 2016-04-01
Krasadomski Przemysław Członek RN 2016-02-23
Kowalik Mirosław Członek RN 2016-02-23
Jankowski Szymon Członek RN 2016-02-23
Stopyra Michał Członek RN 2013-11-22
Wasil Artur Prezes Zarządu 2018-03-21
Kapkowski Marcin Wiceprezes Zarządu 2016-05-23
Emisje: LW Bogdanka SA (LWB)
Opis operacji Data decyzji WZA Ilość akcji w (tys.) Cena emisyjna Cena nominalna Data operacji na GPW
seria D - oferta menedżerska 2013-07-04 1360540 5.00 5.00
seria C - subskrypcja publiczna 2008-11-14 11000000 48.00 5.00 2009-07-22
split 1:10 2008-10-28 0 0.00 5.00
obniżenie kapitału 2004-12-28 0 0.00 50.00
obniżenie kapitału 1995-04-18 0 0.00 50.00
seria C 1995-04-18 13582 0.00 50.00
seria B 1994-12-29 685800 0.00 50.00 2013-02-04
obniżenie kapitału 1994-12-29 0 0.00 50.00
seria A - akcje założycielskie 2162000 50.00 50.00 2009-07-22
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LW Bogdanka SA 59,80 +0,67 0,19
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Sescom SA 27,00 +28,57 0,03
Starhedge SA 0,48 +23,08 0,00
PBS Finanse SA 0,69 +13,11 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Kopex SA 2,10 -11,39 1,96
Quantum Software SA 18,50 -11,06 0,05
Zastal SA 0,61 -10,29 0,01