Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów232 075203 797206 153121 982
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 326-5 248-8 743-6 149
Zysk (strata) brutto243188-101-733
Zysk (strata) netto296296391-1 053
Przepływy netto1 119-1 189-2 4362 772
Przepływy netto z działalności operacyjnej-12 189-2 881-13 779-11 162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 540-5952 943-1 291
Przepływy netto z działalności finansowej16 8482 2878 40015 225
Aktywa razem174 840159 378155 046140 371
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania168 030151 653148 018131 641
Zobowiązania długoterminowe105 14389 77057 53073 831
Zobowiązania krótkoterminowe62 88761 88390 48957 811
Kapitał własny5 4085 1124 8165 740
Kapitał zakładowy7 8027 8027 8027 802
Liczba akcji (tys. szt.)7 801,917 801,917 801,917 801,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,690,660,620,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,040,05-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów572 012190 58362 30643 530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14 158-2 882-2 880-1 586
Zysk (strata) brutto2 3583 116549467
Zysk (strata) netto3201 217523541
Przepływy netto-2 0153 330515-237
Przepływy netto z działalności operacyjnej-46 028-16 980-5 726-1 604
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 389-8 691-1 457-743
Przepływy netto z działalności finansowej37 62429 0017 6982 110
Aktywa razem155 04689 21333 87718 974
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania148 01883 85628 53914 182
Zobowiązania długoterminowe57 53047 96617 89510 009
Zobowiązania krótkoterminowe90 48935 89010 6444 173
Kapitał własny4 8164 3774 4563 933
Kapitał zakładowy7 8027 8027 8027 802
Liczba akcji (tys. szt.)7 801,917 801,917 801,917 801,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,620,560,570,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,160,070,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)