Trwa ładowanie...
bEahOwaJ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów435 111443 938283 988140 246
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 487-7 821-6 540-7 334
Zysk (strata) brutto-1 1691 336544750
Zysk (strata) netto5991 4681 058726
Przepływy netto2 830-450-7862 849
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7 308-9 764-9 658-7 299
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 624841-312534
Przepływy netto z działalności finansowej11 7618 4739 1849 613
Aktywa razem301 874283 422246 350232 692
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania255 789239 849203 965190 397
Zobowiązania długoterminowe134 349126 277122 319126 239
Zobowiązania krótkoterminowe121 440113 57281 64664 159
Kapitał własny59 36658 39558 47757 524
Kapitał zakładowy9 0439 0439 0439 043
Liczba akcji (tys. szt.)9 042,519 042,519 042,519 042,51
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,576,466,476,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,160,120,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 010 4211 036 528572 012190 583
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-31 012-30 660-14 158-2 882
Zysk (strata) brutto2 482-12 8872 3583 116
Zysk (strata) netto3 7162423201 217
Przepływy netto1 384-1 247-2 0153 330
Przepływy netto z działalności operacyjnej-34 286-25 094-46 028-16 980
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej925-8 4546 389-8 691
Przepływy netto z działalności finansowej34 74532 30037 62429 001
Aktywa razem283 422210 073155 04689 213
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania239 849164 852148 01883 856
Zobowiązania długoterminowe126 27793 64857 53047 966
Zobowiązania krótkoterminowe113 57271 20390 48935 890
Kapitał własny58 39556 3844 8164 377
Kapitał zakładowy9 0437 8027 8027 802
Liczba akcji (tys. szt.)9 042,517 801,917 801,917 801,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,467,230,620,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,410,030,040,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEahOwbr