Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów535 812667 468607 031510 072
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 362-7 550-6 462-6 046
Zysk (strata) brutto-6 730-67 84536177
Zysk (strata) netto-6 018-67 2711 360574
Przepływy netto-287786871-3 774
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 725-12 424-11 9997 364
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej584-403-453-2 234
Przepływy netto z działalności finansowej4 85413 61213 323-8 904
Aktywa razem192 994194 877306 906285 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania253 793249 219254 559233 285
Zobowiązania długoterminowe153 863119 736128 866124 265
Zobowiązania krótkoterminowe99 930129 483125 693109 020
Kapitał własny-71 234-63 51260 63059 930
Kapitał zakładowy9 0439 0439 0439 043
Liczba akcji (tys. szt.)9 042,519 042,519 042,519 042,51
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-7,88-7,026,716,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,67-7,440,150,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 219 6821 010 4211 036 528572 012
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-25 545-30 868-30 660-14 158
Zysk (strata) brutto-68 5772 439-12 8872 358
Zysk (strata) netto-64 7383 666242320
Przepływy netto7201 376-1 247-2 015
Przepływy netto z działalności operacyjnej-24 358-34 243-25 094-46 028
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 713874-8 4546 389
Przepływy netto z działalności finansowej29 79234 74432 30037 624
Aktywa razem194 877283 307210 073155 046
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania249 219239 704164 852148 018
Zobowiązania długoterminowe119 736131 10793 64857 530
Zobowiązania krótkoterminowe129 483108 59871 20390 489
Kapitał własny-63 51258 41956 3844 816
Kapitał zakładowy9 0439 0437 8027 802
Liczba akcji (tys. szt.)9 042,519 042,517 801,917 801,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-7,026,467,230,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-7,160,410,030,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)