Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów103 35692 48482 53569 117
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 6955 4506 948699
Zysk (strata) brutto10 6194 5166 090-620
Zysk (strata) netto7 4883 0184 65996
Przepływy netto4 653-2 062-1 408268
Przepływy netto z działalności operacyjnej13 677798-2 7326 849
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 592-1 690-2 301-3 772
Przepływy netto z działalności finansowej-6 213-1 1123 589-2 085
Aktywa razem344 651340 607332 594316 274
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania198 383200 899192 877185 196
Zobowiązania długoterminowe99 06173 00689 48944 961
Zobowiązania krótkoterminowe99 322127 893103 388140 235
Kapitał własny141 506135 124134 272126 232
Kapitał zakładowy3 9153 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,048,638,578,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,480,190,300,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów318 467269 498231 725206 377
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 31511 05112 10013 058
Zysk (strata) brutto15 0409 20310 15612 589
Zysk (strata) netto10 2062 5575 1036 790
Przepływy netto1 5564 3371 955-107 495
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 86312 29520 14422 775
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 861-21 397-1 777-7 791
Przepływy netto z działalności finansowej-8 15712 460-12 688-117 231
Aktywa razem316 274285 603254 616243 185
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania185 196170 031131 180108 961
Zobowiązania długoterminowe44 96133 53534 26420 602
Zobowiązania krótkoterminowe140 235136 49696 91688 359
Kapitał własny126 232110 191120 177130 319
Kapitał zakładowy3 9153 9153 9153 915
Liczba akcji (tys. szt.)15 658,5315 658,5315 658,5315 658,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,067,047,678,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,650,160,330,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport