Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów331 075323 555271 383330 162
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 887-8 6016 342-7 727
Zysk (strata) brutto-5 286-7 2523 008-6 777
Zysk (strata) netto-5 742-8 799825-14 572
Przepływy netto24 3907 536-73 487112 122
Przepływy netto z działalności operacyjnej-13 99816 244-74 147124 029
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej40 721-2 119-396-2 346
Przepływy netto z działalności finansowej-2 333-6 5891 056-9 561
Aktywa razem1 041 2351 070 8511 020 1731 047 261
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania964 158988 324928 619957 606
Zobowiązania długoterminowe210 707209 820274 026296 348
Zobowiązania krótkoterminowe753 451766 489642 062661 258
Kapitał własny67 13972 98781 81380 826
Kapitał zakładowy44 80144 80144 80144 801
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,363,654,094,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,29-0,440,04-0,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 013 3321 099 6301 403 1021 275 431
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-24 62621 41847 41949 062
Zysk (strata) brutto-36 74726 92140 59741 044
Zysk (strata) netto-42 7752 51916 51231 832
Przepływy netto58 087-119 354-136 950150 436
Przepływy netto z działalności operacyjnej29 340-125 137-124 710194 122
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 8311 118-5727 740
Przepływy netto z działalności finansowej32 5784 665-11 668-51 426
Aktywa razem1 047 261991 6351 052 2991 287 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania957 606853 069908 6691 063 453
Zobowiązania długoterminowe296 348264 897229 858201 825
Zobowiązania krótkoterminowe661 258588 172678 811861 628
Kapitał własny80 826124 890122 421200 060
Kapitał zakładowy44 80144 80144 80144 801
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,046,256,1210,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,140,130,831,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport