Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 1843 0582 9042 496
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12121314566
Zysk (strata) brutto9620012252
Zysk (strata) netto701954843
Przepływy netto38873115733
Przepływy netto z działalności operacyjnej8715200-110
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6155-22-180
Przepływy netto z działalności finansowej442-39-1641 023
Aktywa razem7 6547 0956 4296 112
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 4582 9682 4972 205
Zobowiązania długoterminowe161161172148
Zobowiązania krótkoterminowe3 2972 8082 3252 057
Kapitał własny4 1964 1273 9323 907
Kapitał zakładowy1 4321 4321 432972
Liczba akcji (tys. szt.)6 857,596 857,596 857,594 857,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,610,600,570,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,030,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 87210 6168 8937 084
Zysk (strata) z działalności operacyjnej713390179220
Zysk (strata) brutto653382186249
Zysk (strata) netto524314144212
Przepływy netto709-362577260
Przepływy netto z działalności operacyjnej4066598427
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 615-374-59-66
Przepływy netto z działalności finansowej2 284-5438-102
Aktywa razem6 4293 2472 9212 620
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 497895832676
Zobowiązania długoterminowe17214896117
Zobowiązania krótkoterminowe2 325746736558
Kapitał własny3 9322 3522 0891 945
Kapitał zakładowy1 432972972972
Liczba akcji (tys. szt.)6 857,594 857,594 857,594 857,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,570,480,430,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,070,030,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)