Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
AOL Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Zależnej od Emitenta
22,80
0,00
2019-10-10
AOL Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału w Spółce Zależnej od Emitenta
22,80
0,00
2019-10-10
AOL Rejestracja w KRS zmian składu Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta
22,80
0,00
2019-10-10
AOL Rejestracja w KRS zmian składu Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta
22,80
0,00
2019-08-09
AOL Powołanie Członka Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta
23,40
0,00
2019-08-09
AOL Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta
23,40
0,00
2019-08-09
AOL Odwołanie Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta
23,40
0,00
2019-08-09
AOL Zmiana tekstu jednolitego Statutu w Spółce Zależnej KupFundusz S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zależnej, w dniu 8.08.2019r.
23,40
0,00
2019-08-09
AOL Podwyższenie kapitału w Spółce Zależnej od Emitenta
23,40
0,00
2019-08-09
AOL Powzięcie przez NWZA uchwały o dalszym istnieniu Spółki zależnej od Emitenta
23,40
0,00
2019-07-22
AOL Powołanie (dokooptowanie) Członka Zarządu Spółki Analizy Online S.A.
26,40
0,00
2019-07-04
AOL Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
22,80
0,00
2019-07-04
AOL Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
22,80
0,00
2019-07-02
AOL Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
27,00
-14,81
2019-06-28
AOL Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
32,00
-15,00
2019-06-28
AOL Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2019r.
32,00
-15,00
2019-06-17
AOL Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 50,00%
36,20
-5,52
2019-05-31
AOL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
37,20
0,00
2019-04-18
AOL Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej od Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki Zależnej od Emitenta
50,00
0,00
2019-04-18
AOL Odwołanie Członka Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta
50,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona