Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-11
OPM Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 06.06.2019 r.
6,50
-3,08
2019-06-06
OPM Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 06.06.2019 r.
6,30
+3,17
2019-05-10
OPM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
7,30
0,00
2019-05-09
OPM Q 1/2019: formularz raportu kwartalnego
7,30
0,00
2019-04-29
OPM R /: formularz raportu rocznego
7,30
0,00
2019-01-31
OPM Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody na transakcje Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
5,25
0,00
2019-01-28
OPM Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
5,20
0,00
2019-01-02
OPM Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
4,90
+5,10
2018-12-19
OPM Informacja o transakcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
5,00
-0,80
2018-11-28
OPM Informacja dotycząca transakcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
5,00
0,00
2018-11-20
OPM Q 3/2018: formularz raportu kwartalnego
5,00
0,00
2018-11-20
OPM Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
5,00
0,00
2018-11-08
OPM SA-Q3 2018
5,30
0,00
2018-10-04
OPM Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
5,90
0,00
2018-09-27
OPM Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody na transakcje Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
6,00
0,00
2018-09-27
OPM P /: formularz raportu półrocznego
6,10
0,00
2018-08-16
OPM Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 r.
6,70
0,00
2018-07-03
OPM Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 27.06.2018 r.
6,70
0,00
2018-06-28
OPM Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.
6,50
+3,08
2018-06-23
OPM Informacja o osobach powołanych do składu Zarządu Emitenta.
6,70
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 21
  • Następna strona