Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-16
OBL Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2020 roku
11,30
+0,44
2019-12-27
OBL Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
10,95
-0,46
2019-12-17
OBL Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku wezwania
10,80
-1,39
2019-12-12
OBL Powołanie osoby zarządzającej
10,50
+0,48
2019-12-04
OBL Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.
11,50
0,00
2019-11-25
OBL Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadanego progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11,60
-0,43
2019-11-20
OBL Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.
11,55
-1,73
2019-11-07
OBL Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
10,45
0,00
2019-11-07
OBL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10,80
0,00
2019-11-06
OBL Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania
10,50
+2,86
2019-11-06
OBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.11.2019 r.
10,50
+2,86
2019-11-05
OBL Otrzymanie pisma od Akcjonariuszy w sprawie wezwania
10,50
0,00
2019-11-05
OBL Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
10,50
0,00
2019-11-05
OBL Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
10,50
0,00
2019-11-05
OBL Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A.
10,50
0,00
2019-10-31
OBL Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
10,50
-0,48
2019-10-29
OBL Informacja o wynikach kontroli podatkowej
10,50
0,00
2019-10-29
OBL Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
10,50
0,00
2019-10-29
OBL Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
10,50
-0,48
2019-10-16
OBL Otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki
10,60
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 24
  • Następna strona