Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów143 383152 192152 880177 199
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 6364 4753 45380
Zysk (strata) brutto6 5353 9723 072-336
Zysk (strata) netto4 8493 3852 459-673
Przepływy netto1 414430-20 46419 213
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 15326 385-49 87827 960
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 549-1 181-2 151-4 930
Przepływy netto z działalności finansowej12 116-24 77431 565-3 817
Aktywa razem383 678364 198402 557349 502
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania121 58199 972141 99393 575
Zobowiązania długoterminowe43 23545 81147 20139 198
Zobowiązania krótkoterminowe78 34654 16194 79254 377
Kapitał własny262 097264 226260 564255 927
Kapitał zakładowy7 1607 1607 1607 160
Liczba akcji (tys. szt.)16 650,6516 650,6516 650,6516 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,7415,8715,6515,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,290,200,15-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów664 751677 061537 342508 536
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 57124 0959 70116 513
Zysk (strata) brutto19 01521 3316 55115 601
Zysk (strata) netto14 63315 925-4 31513 168
Przepływy netto-2 44011 797-1 237-4 064
Przepływy netto z działalności operacyjnej32 05360 340-15 15933 875
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10 192-6 357-6 497-8 661
Przepływy netto z działalności finansowej-24 301-42 18620 419-29 278
Aktywa razem349 502360 940380 954346 237
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania93 57599 112142 21599 246
Zobowiązania długoterminowe39 19838 68239 59247 658
Zobowiązania krótkoterminowe54 37760 430102 62351 588
Kapitał własny255 927261 828238 671246 923
Kapitał zakładowy7 1607 1607 1607 160
Liczba akcji (tys. szt.)16 650,6516 650,6516 650,6516 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,3715,7214,3314,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,880,96-0,260,79
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport