Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-11-29
NVA Zawarcie umowy kredytowej
15,40
0,00
2018-11-23
NVA Umowa na wykonanie robót budowlanych.
15,60
0,00
2018-11-15
NVA QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17,25
-3,48
2018-11-06
NVA Zawarcie aneksu do umowy – zwiększenie wartości kontraktu
18,10
+0,28
2018-10-30
NVA Zawarcie umów kredytowych.
17,95
+0,28
2018-10-15
NVA Zawarcie aneksu do umowy – zwiększenie wartości kontraktu
18,00
0,00
2018-09-28
NVA Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
17,75
+2,54
2018-09-26
NVA Zawarcie umowy znaczącej
18,95
-3,43
2018-09-13
NVA PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17,95
0,00
2018-09-12
NVA Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
17,90
+0,56
2018-08-16
NVA Zawarcie umowy kredytowej
18,05
0,00
2018-07-13
NVA Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.
19,40
0,00
2018-07-02
NVA Zawarcie umów kredytowych
21,00
0,00
2018-06-29
NVA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst
20,90
0,00
2018-06-28
NVA Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego
20,90
-4,31
2018-06-25
NVA Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego
20,60
0,00
2018-06-22
NVA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.
21,00
0,00
2018-06-20
NVA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
21,00
0,00
2018-06-20
NVA Aneks do umowy o kredyt obrotowy
21,00
0,00
2018-06-13
NVA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
21,90
-0,91
  • Poprzednia strona
  • z 27
  • Następna strona