Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 94469 55153 96129 809
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 09214 43213 5781 245
Zysk (strata) brutto12 03211 12110 633-3 044
Zysk (strata) netto7 6878 7848 593-535
Przepływy netto-4 4764 135-3 8859 046
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 23315 75010 831-7 559
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 552-2 0219 463-7 255
Przepływy netto z działalności finansowej-9 261-9 594-24 17923 860
Aktywa razem909 465908 504932 041913 648
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania531 974531 006567 586557 693
Zobowiązania długoterminowe369 117363 989372 659344 017
Zobowiązania krótkoterminowe131 202129 608163 179165 317
Kapitał własny376 148377 153364 477355 971
Kapitał zakładowy10 00010 00010 00010 000
Liczba akcji (tys. szt.)10 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)37,6237,7236,4535,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,770,880,86-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów183 536248 027182 945138 890
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34 91135 62346 95234 412
Zysk (strata) brutto22 28625 72933 26422 334
Zysk (strata) netto17 67020 05226 62717 888
Przepływy netto6734 3507 2914 493
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 86960 35249 30730 022
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-26 653-38 250-21 528-161 289
Przepływy netto z działalności finansowej21 457-17 752-20 488135 760
Aktywa razem913 648840 501815 288778 921
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania557 693494 507500 001473 463
Zobowiązania długoterminowe344 017359 583353 821346 066
Zobowiązania krótkoterminowe165 317134 924146 180127 397
Kapitał własny355 971345 995315 287305 458
Kapitał zakładowy10 00010 00010 00010 000
Liczba akcji (tys. szt.)10 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)35,6034,6031,5330,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,772,002,661,79
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport