Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów270 516327 541310 462472 777
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 197-49 25214 389-90 700
Zysk (strata) brutto3 687-43 01712 199-92 047
Zysk (strata) netto-1 067-22 555-2 055-28 160
Przepływy netto-22 554-59 24118 09045 805
Przepływy netto z działalności operacyjnej-21 246-82 753-1 465-137 913
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej9 22624 38310 05921 380
Przepływy netto z działalności finansowej-10 534-8719 496162 338
Aktywa razem1 462 9581 543 6321 549 1241 637 224
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 247 3981 326 4851 291 8451 349 617
Zobowiązania długoterminowe486 619476 454539 541537 633
Zobowiązania krótkoterminowe760 779850 030704 706764 488
Kapitał własny-196 922-191 692-174 219-162 512
Kapitał zakładowy16 08716 08716 08716 081
Liczba akcji (tys. szt.)804 330,22804 330,22804 330,22804 050,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,24-0,24-0,22-0,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,03-0,00-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 869 0931 987 0141 798 8151 530 248
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-42 906820 391-190 638-46 254
Zysk (strata) brutto-55 284803 247-192 144-66 881
Zysk (strata) netto-30 412838 731-177 575-84 388
Przepływy netto71 371-220 520210 353-42 610
Przepływy netto z działalności operacyjnej-107 991-251 598150 27727 111
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej47 3976 68915744 095
Przepływy netto z działalności finansowej131 96524 38959 919-113 816
Aktywa razem1 637 2241 960 9162 193 8072 189 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 349 6171 732 5813 001 9072 861 962
Zobowiązania długoterminowe537 633733 463579 028526 842
Zobowiązania krótkoterminowe764 488999 1182 422 8792 319 529
Kapitał własny-162 512-65 941-1 159 154-944 950
Kapitał zakładowy16 08115 41414 29514 295
Liczba akcji (tys. szt.)804 050,59770 705,82714 750,00714 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,20-0,09-1,62-1,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,041,09-0,25-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport