Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PBG SA (PBG) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
482 316 457 819 456 181 671 708
27 066 -4 113 25 045 -29 730
23 617 -8 535 21 885 -37 406
1 658 -10 249 6 422 -36 738
-62 965 -95 951 184 482 -118 927
-117 890 -32 035 179 847 -123 822
12 384 10 578 3 055 1 782
42 541 -74 494 1 580 3 113
1 503 614 1 542 678 1 765 088 1 960 916
1 272 673 1 319 876 1 529 309 1 732 581
565 225 592 252 639 182 733 463
657 373 677 994 889 213 999 118
-76 247 -76 509 -63 762 -65 941
16 081 16 081 15 414 15 414
804 050,59 804 050,59 777 164,93 770 705,82
-0,10 -0,10 -0,08 -0,09
0,00 -0,01 0,01 -0,05
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
1 987 014 1 798 815 1 530 248 1 227 600
820 391 -190 638 -46 254 333 217
803 247 -192 144 -66 881 207 537
838 731 -177 575 -84 388 257 551
-220 520 210 353 -42 610 -1 317
-251 598 150 277 27 111 -21 284
6 689 157 44 095 31 702
24 389 59 919 -113 816 -11 735
1 960 916 2 193 807 2 189 205 2 679 458
1 732 581 3 001 907 2 861 962 3 262 304
733 463 579 028 526 842 615 093
999 118 2 422 879 2 319 529 2 647 211
-65 941 -1 159 154 -944 950 -858 283
15 414 14 295 14 295 14 295
770 705,82 714 750 714 750 714 750
-0,09 -1,62 -1,32 -1,20
1,09 -0,25 -0,12 0,36
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
PBG SA 0,11 +10,00 0,17
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PBG SA 0,11 +10,00 0,17
Reinhold Europe AB 0,36 +9,09 0,00
PBS Finanse SA 0,66 +8,20 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
MNI SA 0,03 -25,00 0,05
Krezus SA 3,59 -16,12 14,21
Adiuvo Investments SA 8,20 -15,81 0,03