Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PBG SA (PBG) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
310 462 472 777 482 316 457 819
14 389 -90 904 27 066 -4 113
12 199 -92 251 23 617 -8 535
-2 055 -28 243 1 658 -10 249
18 090 45 805 -62 965 -95 951
-1 465 -137 913 -117 890 -32 035
10 059 21 380 12 384 10 578
9 496 162 338 42 541 -74 494
1 549 124 1 637 224 1 503 614 1 542 678
1 291 845 1 349 617 1 272 673 1 319 876
539 541 537 633 565 225 592 252
704 706 764 488 657 373 677 994
-174 219 -162 512 -76 247 -76 509
16 087 16 081 16 081 16 081
804 330,22 804 050,59 804 050,59 804 050,59
-0,22 -0,20 -0,10 -0,10
-0,00 -0,04 0,00 -0,01
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
1 869 093 1 987 014 1 798 815 1 530 248
-42 906 820 391 -190 638 -46 254
-55 284 803 247 -192 144 -66 881
-30 412 838 731 -177 575 -84 388
71 371 -220 520 210 353 -42 610
-107 991 -251 598 150 277 27 111
47 397 6 689 157 44 095
131 965 24 389 59 919 -113 816
1 637 224 1 960 916 2 193 807 2 189 205
1 349 617 1 732 581 3 001 907 2 861 962
537 633 733 463 579 028 526 842
764 488 999 118 2 422 879 2 319 529
-162 512 -65 941 -1 159 154 -944 950
16 081 15 414 14 295 14 295
804 050,59 770 705,82 714 750 714 750
-0,20 -0,09 -1,62 -1,32
-0,04 1,09 -0,25 -0,12
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
PBG SA 0,09 -10,00 0,15
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Introl SA 3,70 +22,92 0,13
Getin Holding SA 0,26 +13,04 6,00
Tower Investments SA 26,70 +10,33 1,70
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji 0,08 -20,00 0,00
Mostostal Płock SA 6,00 -10,45 0,02
PBG SA 0,09 -10,00 0,15