Trwa ładowanie...
bDITESdN

Notowania

PBG SA w restrukturyzacji (PBG)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów-6-517568-833 037
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-27 086-60 417-20 288-4 023 133
Zysk (strata) brutto-27 086-60 443-20 273-4 018 389
Zysk (strata) netto-25 406-169 106-26 558-4 368 995
Przepływy netto1 972-2 4602 491-78 599
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 029-1 2523 780-74 619
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 966-15551 924
Przepływy netto z działalności finansowej-1 023-1 053-1 294-5 904
Aktywa razem1 016 2951 052 6341 161 4611 339 999
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 097 1006 116 0675 873 2146 024 238
Zobowiązania długoterminowe4 2604 2604 2604 260
Zobowiązania krótkoterminowe4 936 2154 913 0554 839 3674 817 138
Kapitał własny-4 908 252-4 882 898-4 713 690-4 686 982
Kapitał zakładowy16 36816 36816 36816 368
Liczba akcji (tys. szt.)818 420,31818 420,31818 420,31818 420,31
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-6,00-5,97-5,76-5,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,21-0,03-5,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów01 318 1571 869 09331 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0-61 359-47 9741 053 771
Zysk (strata) brutto0-39 120-60 352957 387
Zysk (strata) netto-4 687 585-23 725-31 441957 387
Przepływy netto0-99 38771 371-123 082
Przepływy netto z działalności operacyjnej-11 675-147 991-107 991-171 820
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej8 65959 57647 39736 562
Przepływy netto z działalności finansowej1 399-10 972131 96512 176
Aktywa razem120 2671 566 6081 767 796632 500
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 009 3521 372 0981 492 853670 889
Zobowiązania długoterminowe0430 788562 746556 767
Zobowiązania krótkoterminowe5 009 352941 310882 611114 122
Kapitał własny-4 889 085-207 918-166 733-38 389
Kapitał zakładowy16 36816 36816 08115 414
Liczba akcji (tys. szt.)818 420,31815 093,64804 050,59770 705,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-5,97-0,26-0,21-0,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-5,73-0,03-0,041,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDITESev