Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-06-01
PKO Aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji RPP na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.
22,30
+0,67
2020-06-01
PKO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
22,30
+0,67
2020-06-01
PKO Pozytywna opinia Rady Nadzorczej na temat rekomendowanego podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2019 r.
22,30
+0,67
2020-05-28
PKO Korekta wersji angielskiej Raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2020 roku
23,15
+5,10
2020-05-28
PKO QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23,15
0,00
2020-05-27
PKO Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019
22,54
+2,71
2020-05-27
PKO Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
22,54
+4,92
2020-04-20
PKO Aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji RPP i innych instytucji na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
21,93
+0,91
2020-04-17
PKO Wyniki oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz PKO Finance AB (publ) rozpoczętej w dniu 8 kwietnia 2020 r.
22,04
-0,18
2020-04-15
PKO Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2020 r.
23,20
-3,15
2020-04-08
PKO Rozpoczęcie oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz PKO Finance AB
23,41
-0,34
2020-04-07
PKO Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2020 r.
22,68
+3,22
2020-03-26
PKO Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy
21,84
+2,11
2020-03-20
PKO Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa, ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji RPP i Ministerstwa Finansów na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
23,06
0,00
2020-03-17
PKO Powiadomienia o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku
21,50
+1,77
2020-03-13
PKO Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
27,92
-13,07
2020-03-13
PKO Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
27,92
-13,07
2020-03-13
PKO Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok
27,92
-12,71
2020-03-12
PKO Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok
27,92
-11,93
2020-03-11
PKO Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
27,92
-0,72
  • Poprzednia strona
  • z 68
  • Następna strona