Notowania

Opis spółki

PKO BP SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Spółka PKO BP to najpotężniejsza instytucja finansowa w Polsce i jedna z najbardziej znaczących w Europie Środkowo-Wschodniej. Podmiot posiada największy kapitał własny spośród wszystkich krajowych banków, a także największą liczbę klientów i najbardziej rozbudowaną sieć dystrybucji. PKO BP SA obsługuje klientów detalicznych, jak również korporacje oraz podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poza usługami typowo bankowymi instytucja oferuje m.in. fundusze emerytalne oraz produkty leasingowe. Akcje PKO BP od 2004 r. można nabyć na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Adres
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Telefon
+48 22 5217192
Fax
+48 22 5217144
Adres www
www.pkobp.pl
E-mail
lidia.wilk@pkobp.pl
Prezes
Jagiełło Zbigniew
NIP
525-000-77-38
Regon
16298263
KRS
0000026438
ISIN
PLPKO0000016
Numer EKD
65.12
EKD
działalność bankowa
Audytor
KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.

Udział w indeksach

IndeksPakietProcentowy wpływ na indeks (%)Wpływ na zmianę indeksu (%)Udział w obrocie indeksu (%)
WIG
801 357 000
10,2900
+0,0181
12,11
WIG-BANKI
801 357 000
35,0100
+0,0618
31,65
WIG-Poland
784 866 000
10,2900
+0,0181
12,18
WIG.MS-FIN
857 593 000
35,8300
+0,0632
30,15
WIG20
839 394 000
14,8500
+0,0262
13,89
WIG20TR
839 394 000
14,8500
+0,0262
13,89
WIG30
589 714 000
9,9100
+0,0175
13,24
WIG30TR
589 714 000
9,9100
+0,0175
13,24

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Drabikowski Bartosz
Wiceprezes Zarządu
2008-05-20
Jagiełło Zbigniew
Prezes Zarządu
2009-10-01
Papierski Jakub
Wiceprezes Zarządu
2010-03-22
Mazur Piotr
Wiceprezes Zarządu
2013-01-08
Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta
Członek RN
2013-06-20
Barszcz Mirosław
Członek RN
2016-02-25
Budnikowski, Adam Bartłomiej
Członek RN
2016-02-25
Jasiński Wojciech
Członek RN
2016-02-25
Kisielewicz Andrzej
Członek RN
2016-02-25
Ostaszewski Janusz
Członek RN
2016-02-25
Król Mieczysław
Wiceprezes Zarządu
2016-06-06
Ciurzyńska Grażyna
Wiceprzewodniczący RN
2016-06-30
Hajłasz Zbigniew
Członek RN
2016-06-30
Kraczkowski Maks
Wiceprezes Zarządu
2016-06-30
Sadownik Piotr
Przewodniczący RN
2016-02-25
Rościszewski, Jan Emeryk
Członek Zarządu
2016-07-18
Derda Janusz
Wiceprezes Zarządu
2016-12-01
Antczak Rafał
Wiceprezes Zarządu
2017-06-14
Paluchniak Jerzy
Członek RN
2017-06-22
Andrzejewski Mariusz
Członek RN
2017-06-22
Marciniak Adam
Wiceprezes Zarządu
2017-09-21
Kozłowski Rafał
Wiceprezes Zarządu
2018-01-01

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Skarb Państwa
367 918 980
29,43
367 918 980
29,43
2015-09-30
2009-11-03
Nationale-Nederlanden OFE
120 755 000
9,66
120 755 000
9,66
2016-12-31
2009-11-03
OFE Aviva BZ WBK
89 000 000
7,12
89 000 000
7,12
2018-06-18
2009-11-03
OFE Aviva Santander
89 000 000
7,12
89 000 000
7,12
2018-06-18
2009-11-03
OFE Aviva BZ WBK
87 463 000
7,00
87 463 000
7,00
2016-02-25
2009-11-03
OFE Aviva Santander
87 463 000
7,00
87 463 000
7,00
2016-02-25
2009-11-03

Zatrudnienie

RokLiczba pracowników
2017
28673
2016
29441
2015
29220
2014
29032
2013
27387
2012
28556
2011
28924
2010
29780
2008
32811
2007
34406
2004
38682
2003
38296

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
połączenie z Nordea Bank Polska SA
2014-06-26
0
seria D - prawo poboru 4:1
2009-06-30
250 000 000
20,50
1,00
2009-12-18
split 1:10, zmiana oznaczeń akcji - serie A-C
2004-08-12
0
1,00
seria B - aport: akcje spółek giełdowych
2000-12-05
30 000 000
12,87
10,00
2004-11-10
seria A - przekształcenie BP w SA
2000-03-28
0
10,00
10,00
2004-11-10