Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Pamapol SA (PMP) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
115 704 128 115 141 003 127 490
-3 339 1 767 4 690 2 952
-4 923 642 4 482 1 814
-503 426 2 794 915
1 570 2 364 1 777 -2 126
17 060 -5 835 -3 318 7 301
-3 076 -1 922 -3 292 5 148
-12 414 10 121 8 387 -14 575
293 839 296 502 314 870 322 223
189 341 188 175 206 962 217 104
70 829 69 869 71 435 39 432
118 036 117 836 135 064 177 216
103 975 107 734 107 308 104 514
34 750 34 750 34 750 34 750
34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
2,99 3,10 3,09 3,01
-0,01 0,01 0,08 0,03
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
489 529 453 557 416 089 379 964
3 798 9 841 7 505 7 121
116 4 418 1 548 561
-2 351 3 205 1 071 606
597 -1 334 351 908
27 990 23 298 13 907 9 067
-1 603 -4 459 1 927 -4 127
-25 790 -20 173 -15 483 -4 032
314 870 336 769 318 842 337 668
206 962 226 294 211 587 242 022
71 435 28 172 55 205 73 681
135 064 197 719 156 052 168 091
107 308 109 659 106 454 94 621
34 750 34 750 34 750 23 167
34 750,05 34 750,05 34 750,05 23 166,70
3,09 3,16 3,06 4,08
-0,07 0,09 0,03 0,03
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Pamapol SA 1,07 +1,90 0,02
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,02 +100,00 0,00
Plaza Centers NV 3,55 +29,09 0,10
Baltona SA 9,14 +12,01 0,09
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Eurohold Bulgaria AD 2,82 -29,15 0,00
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji 0,07 -12,50 0,00
PBG SA 0,09 -10,00 0,01