Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów126 933115 704128 115141 003
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 356-3 3391 7674 690
Zysk (strata) brutto919-4 9236424 482
Zysk (strata) netto619-5034262 794
Przepływy netto-1 2941 5702 3641 777
Przepływy netto z działalności operacyjnej68917 060-5 835-3 318
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 996-3 076-1 922-3 292
Przepływy netto z działalności finansowej13-12 41410 1218 387
Aktywa razem320 780293 839296 502314 870
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania215 661189 341188 175206 962
Zobowiązania długoterminowe69 30870 82969 86971 435
Zobowiązania krótkoterminowe145 850118 036117 836135 064
Kapitał własny104 594103 975107 734107 308
Kapitał zakładowy34 75034 75034 75034 750
Liczba akcji (tys. szt.)34 750,0534 750,0534 750,0534 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,012,993,103,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,010,010,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów489 529453 557416 089379 964
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 7989 8417 5057 121
Zysk (strata) brutto1164 4181 548561
Zysk (strata) netto-2 3513 2051 071606
Przepływy netto597-1 334351908
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 99023 29813 9079 067
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 603-4 4591 927-4 127
Przepływy netto z działalności finansowej-25 790-20 173-15 483-4 032
Aktywa razem314 870336 769318 842337 668
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania206 962226 294211 587242 022
Zobowiązania długoterminowe71 43528 17255 20573 681
Zobowiązania krótkoterminowe135 064197 719156 052168 091
Kapitał własny107 308109 659106 45494 621
Kapitał zakładowy34 75034 75034 75023 167
Liczba akcji (tys. szt.)34 750,0534 750,0534 750,0523 166,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,093,163,064,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,070,090,030,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport