Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-09-22
PWX Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
2,90
-1,38
2020-09-17
PWX Informacja dotycząca emisji akcji serii E - raport przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych.
2,83
-1,06
2020-09-15
PWX Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji
2,76
0,00
2020-09-11
PWX Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A.
2,76
0,00
2020-09-04
PWX Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
2,90
0,00
2020-08-31
PWX Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.
3,14
-5,73
2020-08-25
PWX Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Polwax S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3,48
+0,29
2020-08-24
PWX Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2020 roku.
3,60
-2,78
2020-07-28
PWX Rejestracja zmian Statutu Spółki
4,10
-0,98
2020-07-06
PWX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku.
4,30
+1,16
2020-07-03
PWX Odwołanie dotychczasowego Zarządu Polwax S.A. przez Radę Nadzorczą i powołanie Zarządu Polwax S.A. w nowym składzie.
4,30
0,00
2020-07-02
PWX Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Polwax S.A.
3,87
+8,53
2020-07-01
PWX Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
3,90
-1,79
2020-06-30
PWX Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.
3,95
-1,27
2020-06-08
PWX Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
3,59
-3,06
2020-06-03
PWX Pismo z Sądu informujące o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A.
3,53
+4,82
2020-06-03
PWX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
3,53
+3,40
2020-05-19
PWX SA-Q 1/2020: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
3,25
+0,92
2020-05-15
PWX Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu.
3,16
+4,43
2020-05-07
PWX Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za miesiąc kwiecień 2020 roku.
3,10
+1,94
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona