Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-09
PAT Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.
1,50
-1,33
2020-01-03
PAT Terminy raportów w 2020 roku.
1,49
+1,34
2019-12-19
PAT Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
1,34
-1,49
2019-11-21
PAT Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.
1,48
-2,03
2019-11-14
PAT QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
0,00
2019-11-06
PAT Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.
1,20
-1,67
2019-11-05
PAT Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
1,17
0,00
2019-11-05
PAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 05.11.2019 roku.
1,17
0,00
2019-11-05
PAT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.
1,17
0,00
2019-10-11
PAT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A..
1,30
-2,31
2019-10-09
PAT Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
1,31
0,00
2019-10-09
PAT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1,31
0,00
2019-10-01
PAT Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
1,35
0,00
2019-09-13
PAT Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
1,39
0,00
2019-08-30
PAT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,47
0,00
2019-07-30
PAT Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.
1,50
+2,00
2019-07-15
PAT Podpisanie Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
1,58
-5,06
2019-06-27
PAT Zawarcie umowy znaczącej.
1,40
+2,14
2019-06-26
PAT Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.
1,38
0,00
2019-05-20
PAT Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym.
1,35
-1,48
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona