Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 77850 28938 28442 837
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 7085 1166 8463 526
Zysk (strata) brutto2 9112 7806 0612 919
Zysk (strata) netto2 4032 2094 9962 629
Przepływy netto-3 746-4 245-10 841-2 765
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 682-3 491-9 120-7 817
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 647-2 093-589 050
Przepływy netto z działalności finansowej-7 7811 339-1 663-3 998
Aktywa razem369 911390 549397 118377 478
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania201 874224 915233 693219 050
Zobowiązania długoterminowe66 88786 81285 02476 153
Zobowiązania krótkoterminowe134 987138 103148 669142 897
Kapitał własny168 037165 634163 425158 428
Kapitał zakładowy26 77426 77426 77426 774
Liczba akcji (tys. szt.)26 774,1826 774,1826 774,1826 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,286,196,105,92
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,090,080,190,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów130 458101 527167 564225 059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 4144399 88415 525
Zysk (strata) brutto9 092-3 1907 01212 440
Zysk (strata) netto6 984-3 7986 40610 103
Przepływy netto10 019-3 615-24 3119 583
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 592-1 477-19 94424 473
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5 264-4 792-7 857-11 957
Przepływy netto z działalności finansowej-4 8372 6543 490-2 933
Aktywa razem377 478322 624333 084317 705
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania219 050165 966161 511152 547
Zobowiązania długoterminowe76 15384 92672 56274 872
Zobowiązania krótkoterminowe142 89781 04088 94977 675
Kapitał własny158 428151 451166 359159 954
Kapitał zakładowy26 77426 77426 77426 774
Liczba akcji (tys. szt.)26 774,1826 774,1826 774,1826 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,925,666,215,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,26-0,140,240,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport