Trwa ładowanie...
bEUzHKmZ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 12746 30445 55863 076
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 5039 4208 68411 963
Zysk (strata) brutto12 3908 0348 8398 695
Zysk (strata) netto9 2967 9817 0206 038
Przepływy netto5 661-902-42 65943 901
Przepływy netto z działalności operacyjnej-10 619-5 952-16 38546 639
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 133833-1 554-180
Przepływy netto z działalności finansowej14 1474 217-24 720-2 558
Aktywa razem525 218505 546496 007524 207
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania279 115268 740267 077302 296
Zobowiązania długoterminowe100 60092 45091 73294 399
Zobowiązania krótkoterminowe178 515176 290175 345207 897
Kapitał własny246 103236 806228 930221 911
Kapitał zakładowy44 83744 83744 83744 837
Liczba akcji (tys. szt.)44 836,7744 836,7744 836,7744 836,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,495,285,114,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,210,180,160,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów193 746119 444130 458101 527
Zysk (strata) z działalności operacyjnej45 8439 02812 72455
Zysk (strata) brutto39 6411 2798 402-3 574
Zysk (strata) netto28 712-66 428-4 169
Przepływy netto23 971-25 72010 019-3 235
Przepływy netto z działalności operacyjnej32 8269 1049 592-4 619
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-508-5 9225 264-2 396
Przepływy netto z działalności finansowej-8 347-28 902-4 8373 780
Aktywa razem524 207265 080377 205297 349
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania302 296130 403219 756146 694
Zobowiązania długoterminowe94 39958 15376 15380 238
Zobowiązania krótkoterminowe207 89772 250143 60366 456
Kapitał własny221 911134 677157 449150 655
Kapitał zakładowy44 83726 77426 77426 774
Liczba akcji (tys. szt.)44 836,7726 774,1826 774,1826 774,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,955,035,885,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,640,000,24-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bEUzHKnH