Trwa ładowanie...
bEIJlrFN
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-10-12
POZ PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,95
-1,01
2021-10-12
POZ Korekta raportu śródrocznego za I półrocze 2021 roku.
4,95
-1,01
2021-10-07
POZ Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
4,50
+4,44
2021-10-07
POZ Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
4,50
+2,67
2021-09-30
POZ PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,98
0,00
2021-09-22
POZ Zawarcie Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce.
4,94
+0,61
2021-09-20
POZ Zakończenie delegacji członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu.
5,18
-3,86
2021-09-10
POZ Zawarcie umów znaczących z PKP Intercity S.A.
5,12
0,00
2021-09-03
POZ Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki – uzupełnienie informacji.
5,00
-0,40
2021-08-13
POZ Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu.
4,70
-0,64
2021-08-11
POZ Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
4,80
0,00
2021-07-30
POZ Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki
4,25
0,00
2021-07-24
POZ Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
4,10
0,00
2021-07-24
POZ Zmiana w składzie Zarządu Spółki
4,10
0,00
2021-07-13
POZ Rejestracja zmian Statutu Spółki.
4,35
+0,46
2021-07-07
POZ Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
3,98
0,00
2021-07-05
POZ Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.
3,70
+3,24
2021-06-17
POZ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.
3,67
-1,63
2021-06-16
POZ Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy.
3,58
0,00
2021-06-11
POZ Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.
3,60
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 38
  • Następna strona
bEIJlrGv