Trwa ładowanie...
bESQzzuJ
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-29
POZ QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,63
-3,86
2021-11-29
POZ Informacja dotycząca postępowania przetargowego - aktualizacja
3,63
-3,86
2021-11-19
POZ Informacja dotycząca postępowania przetargowego
4,56
-4,82
2021-11-18
POZ Informacja dotycząca realizacji kontraktu dla PKP Intercity S.A. w zakresie modernizacji wagonów
4,50
-2,22
2021-11-08
POZ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
4,65
+2,15
2021-10-22
POZ Zawiązanie spółki zależnej.
4,60
-1,74
2021-10-21
POZ Podjęcie decyzji o wydzieleniu ZCP i przeniesieniu do podmiotu zależnego
4,64
-2,37
2021-10-12
POZ PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,95
-1,01
2021-10-12
POZ Korekta raportu śródrocznego za I półrocze 2021 roku.
4,95
-1,01
2021-10-07
POZ Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
4,50
+4,44
2021-10-07
POZ Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
4,50
+2,67
2021-09-30
POZ PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,98
0,00
2021-09-22
POZ Zawarcie Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce.
4,94
+0,61
2021-09-20
POZ Zakończenie delegacji członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu.
5,18
-3,86
2021-09-10
POZ Zawarcie umów znaczących z PKP Intercity S.A.
5,12
0,00
2021-09-03
POZ Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki – uzupełnienie informacji.
5,00
-0,40
2021-08-13
POZ Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu.
4,70
-0,64
2021-08-11
POZ Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
4,80
0,00
2021-07-30
POZ Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki
4,25
0,00
2021-07-24
POZ Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
4,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 39
  • Następna strona
bESQzzvr