Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-03
QNT QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,20
+5,63
2019-07-03
QNT Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
15,00
0,00
2019-06-26
QNT Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2018
15,80
0,00
2019-06-12
QNT Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 11.06.2019 r.
16,10
0,00
2019-06-11
QNT Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
16,10
0,00
2019-06-11
QNT Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
16,10
0,00
2019-05-30
QNT QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,10
0,00
2019-05-16
QNT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11.06.2019 r.
15,50
0,00
2019-05-08
QNT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16,50
0,00
2019-05-08
QNT R /: formularz raportu rocznego
16,50
0,00
2019-05-08
QNT Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy – korekta raportów
16,50
0,00
2019-04-30
QNT Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta
16,20
+1,85
2019-04-18
QNT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16,90
0,00
2019-04-18
QNT R /: formularz raportu rocznego
16,90
0,00
2019-03-01
QNT Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2018 rok
15,60
+8,97
2019-01-25
QNT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
15,70
+1,91
2019-01-23
QNT Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta
16,45
0,00
2018-12-27
QNT Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
14,00
0,00
2018-12-21
QNT Przystąpienie do istotnego projektu przez spółkę zależną
14,35
-2,44
2018-11-29
QNT QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona