Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 6977 7618 3406 762
Zysk (strata) z działalności operacyjnej776652849617
Zysk (strata) brutto763678665527
Zysk (strata) netto576520533363
Przepływy netto93927-1 585566
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 029114755717
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2479628-11
Przepływy netto z działalności finansowej-114-166-2 968-140
Aktywa razem17 83217 46417 57519 582
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 7634 9625 2069 220
Zobowiązania długoterminowe844809685489
Zobowiązania krótkoterminowe3 9194 1534 5218 731
Kapitał własny13 19312 61112 46510 498
Kapitał zakładowy657657657657
Liczba akcji (tys. szt.)1 314,871 314,871 314,871 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,039,599,487,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,440,400,410,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 50330 16925 85724 614
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5451 2491 8992 251
Zysk (strata) brutto2 1762 8682 1621 733
Zysk (strata) netto1 6422 0081 7021 463
Przepływy netto-1 142-1 0708031 693
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 5353 6582 5452 247
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej667-2 093-1 282-279
Przepływy netto z działalności finansowej-3 344-2 635-460-275
Aktywa razem17 46419 75516 61616 294
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 9625 7553 5983 602
Zobowiązania długoterminowe809526540747
Zobowiązania krótkoterminowe4 1535 2293 0582 855
Kapitał własny12 61114 16012 92812 672
Kapitał zakładowy657657740740
Liczba akcji (tys. szt.)1 314,871 314,871 480,761 480,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,5910,778,738,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,251,531,150,99
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport