Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 5458 5659 3426 697
Zysk (strata) z działalności operacyjnej728797677776
Zysk (strata) brutto647965634763
Zysk (strata) netto1 017643502576
Przepływy netto-466-10328939
Przepływy netto z działalności operacyjnej7581 3425431 029
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-30-124-11024
Przepływy netto z działalności finansowej-1 194-1 228-105-114
Aktywa razem18 70518 63519 74517 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 9065 5098 9534 763
Zobowiązania długoterminowe906907793844
Zobowiązania krótkoterminowe5 0004 6028 1603 919
Kapitał własny12 83113 16210 88113 193
Kapitał zakładowy657657657657
Liczba akcji (tys. szt.)1 314,871 314,871 314,871 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,7610,018,2810,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,770,490,380,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 14929 50330 16925 857
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9782 5451 2491 899
Zysk (strata) brutto3 0092 1762 8682 162
Zysk (strata) netto2 7381 6422 0081 702
Przepływy netto791-1 133-1 070803
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 6721 5443 6582 545
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-240667-2 093-1 282
Przepływy netto z działalności finansowej-2 641-3 344-2 635-460
Aktywa razem18 70517 47319 75516 616
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 9065 2425 7553 598
Zobowiązania długoterminowe906809526540
Zobowiązania krótkoterminowe5 0004 4335 2293 058
Kapitał własny12 83112 34014 16012 928
Kapitał zakładowy657657657740
Liczba akcji (tys. szt.)1 314,871 314,871 314,871 480,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,769,3810,778,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,081,251,531,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport