Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-11
R22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 08.10.2019
19,45
+0,77
2019-10-08
R22 Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019
19,70
-1,02
2019-10-08
R22 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 8 października
19,70
-1,02
2019-09-26
R22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19,80
0,00
2019-09-13
R22 Podjęcie uchwały przez spółkę zależną o dobrowolnym umorzeniu akcji własnych
19,70
-0,51
2019-09-10
R22 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. - Korekta w zakresie załączników
20,00
-2,00
2019-09-10
R22 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
20,00
-0,50
2019-09-10
R22 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki
20,00
-0,50
2019-09-09
R22 Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki
20,00
+1,50
2019-09-09
R22 Przyjęcie Polityki dywidendowej
20,00
+1,50
2019-09-05
R22 SA-RS 2018/2019
19,95
0,00
2019-09-05
R22 SA-R 2018/2019
19,95
0,00
2019-08-02
R22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20,80
0,00
2019-08-01
R22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20,90
+1,44
2019-07-25
R22 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
19,75
+2,28
2019-07-19
R22 QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19,75
-0,76
2019-07-19
R22 Korekta raportu okresowego Grupy R22 za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego opublikowanego w dniu 20 maja 2019 r.
19,75
-0,76
2019-07-19
R22 Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety akcji
19,75
0,00
2019-07-19
R22 Korekta Raportu nr 20/2019 z dnia 05.07.2019 "Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki"
19,75
0,00
2019-07-18
R22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19,80
-0,51
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona