Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
R22 Zawarcie przez R22 S.A. umowy z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
17,40
+0,11
2019-03-13
R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ustalenie warunków transakcji przez R22 S.A. z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
17,90
-0,56
2019-02-26
R22 PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18,00
0,00
2019-02-14
R22 Sprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku.
18,20
0,00
2019-02-12
R22 Uchwała Zarządu dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwalenie skupu akcji własnych
14,88
0,00
2018-12-20
R22 Powołanie prokurenta
15,96
+0,13
2018-12-13
R22 Przychody segmentu omnichannel communication w listopadzie 2018 roku.
16,20
0,00
2018-12-12
R22 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dn. 05.12.2018
16,00
+1,25
2018-12-06
R22 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeni R22 S.A. w dniu 05.12.2018 roku
16,00
+0,38
2018-12-03
R22 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
16,70
-1,20
2018-12-03
R22 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
16,70
-1,20
2018-11-30
R22 Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety akcji
16,30
-1,60
2018-11-20
R22 QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,30
+1,31
2018-11-14
R22 Sprzedaż segmentu hostingu w październiku 2018 roku.
16,50
0,00
2018-11-08
R22 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
16,00
+3,13
2018-10-26
R22 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
15,82
+2,65
2018-10-17
R22 Zawarcie przez spółkę zależną Vercom S.A. umowy inwestycyjnej w zakresie inwestycji w spółkę UserEngage sp. z o.o.
15,66
0,00
2018-10-17
R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie umowy o zachowaniu poufności rozpoczynającej negocjacje w przedmiocie inwestycji przez spółkę zależną Vercom S.A. w spółkę UserEngage sp. z o.o.
15,66
0,00
2018-10-05
R22 Ujawnienie stanu posiadania
17,80
0,00
2018-10-03
R22 Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
16,80
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona