Trwa ładowanie...

Notowania

Rafako SA w restrukturyzacji (RFK)

DataTytułKursZmiana
2020-11-27
RFK SA-QSr3 2020
1,00
0,00
2020-11-18
RFK Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez GENERALI TU S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”.
1,05
-3,82
2020-11-13
RFK Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.
0,89
0,00
2020-11-10
RFK Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
0,88
0,00
2020-11-10
RFK Sporządzenie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji Planu Restrukturyzacyjnego.
0,88
0,00
2020-11-10
RFK Przyjęcie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji propozycji układowych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.
0,72
+8,19
2020-10-20
RFK Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez KUKE S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”.
0,73
0,00
2020-10-13
RFK Otwarcie postępowania o zatwierdzeniu układu przez RAFAKO Engineering sp. z o.o.
0,85
-4,57
2020-10-08
RFK Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu na budowę elektrociepłowni w Wilnie.
0,88
0,00
2020-10-06
RFK Otrzymanie od JSC "VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ" oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy.
0,94
0,00
2020-10-05
RFK Złożenie notyfikacji „notice of impossibility / termination” na gruncie umowy zawartej z JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”.
0,89
+3,26
2020-10-01
RFK Przejście prawa własności 100% udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa
0,90
0,00
2020-09-30
RFK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,90
0,00
2020-09-28
RFK Zawarcie umowy sprzedaży udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
0,93
-2,81
2020-09-24
RFK Utworzenie rezerw i odpisów.
0,87
+6,32
2020-09-21
RFK Przyjęcie regulaminu zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
0,90
+2,55
2020-09-10
RFK Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Rafako Ebus sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
0,99
+1,01
2020-09-09
RFK Przebieg kariery zawodowej nowo powołanych członków Zarządu .
0,99
0,00
2020-09-08
RFK Uzupełnienie składu Zarządu Spółki
1,07
-10,86
2020-09-07
RFK Opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu RAFAKO S.A.
0,90
+17,92
  • Poprzednia strona
  • z 73
  • Następna strona