Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-20
RFK Informacja o wstępnych szacunkach wyników jednostkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.
0,72
-1,12
2020-02-18
RFK Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.
0,74
-0,14
2020-02-13
RFK Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno.
0,79
0,00
2020-02-04
RFK Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
0,78
0,00
2020-02-04
RFK Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno
0,83
0,00
2020-01-30
RFK Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno.
0,81
+10,97
2020-01-29
RFK Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2020 roku.
0,81
0,00
2020-01-16
RFK Zawarcie porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
0,81
-1,84
2020-01-07
RFK Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki.
0,89
-2,15
2019-12-30
RFK Rewizja wyników finansowych Emitenta i spółki realizującej Projekt Jaworzno.
0,94
-2,14
2019-12-20
RFK Otrzymanie informacji z NCBiR o zakwalifikowaniu Spółki do III Fazy Projektu „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe”.
0,94
-3,83
2019-12-20
RFK Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
0,94
-3,83
2019-12-19
RFK Zawarcie aneksu nr 7 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno
0,91
-4,29
2019-12-17
RFK Zawarcie umowy w zakresie rozpoznania możliwości pozyskania finansowania Spółki.
0,94
-0,11
2019-12-13
RFK Przebieg kariery zawodowej nowo powołanych członków organów Spółki.
0,95
-0,63
2019-11-29
RFK SA-QSr3 2019
1,03
+4,09
2019-11-27
RFK Zmiany w Zarządzie Spółki.
1,01
+1,58
2019-11-25
RFK Zmiany w organach Spółki.
1,09
-0,18
2019-11-20
RFK Aktualizacja informacji w sprawie zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.
1,17
-0,34
2019-10-17
RFK Aktualizacja informacji w sprawie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.
1,01
+9,70
  • Poprzednia strona
  • z 70
  • Następna strona