Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów298 575206 467312 702385 602
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-30 286-185 0751 3387 100
Zysk (strata) brutto-30 610-185 2871 7217 681
Zysk (strata) netto-24 670-175 8961 31211 915
Przepływy netto8 358-48 33928 716-35 869
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 460-52 51127 193-26 181
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-321 12495275
Przepływy netto z działalności finansowej2 9303 0481 428-9 963
Aktywa razem1 283 8231 322 8551 339 8311 357 521
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania885 926900 405741 667760 186
Zobowiązania długoterminowe81 81978 45978 64669 531
Zobowiązania krótkoterminowe804 107821 946663 021690 655
Kapitał własny389 643414 100590 205588 815
Kapitał zakładowy254 864254 864254 864254 864
Liczba akcji (tys. szt.)127 432,00127 432,00127 432,00127 432,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,063,254,634,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,19-1,380,010,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 268 8181 782 5941 875 3121 550 090
Zysk (strata) z działalności operacyjnej40 53148 81224 69740 719
Zysk (strata) brutto43 17639 33822 49346 079
Zysk (strata) netto33 5864 16310 51334 070
Przepływy netto-91 89373 075-89 618131 627
Przepływy netto z działalności operacyjnej-91 180-29 498-112 66773 922
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 896-6 888-7 394-8 737
Przepływy netto z działalności finansowej-2 609109 46130 44366 442
Aktywa razem1 357 5211 281 2531 427 0691 251 218
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania760 186714 294983 218821 452
Zobowiązania długoterminowe69 53191 63173 84967 664
Zobowiązania krótkoterminowe690 655622 663909 369753 788
Kapitał własny588 815558 331434 855425 091
Kapitał zakładowy254 864254 864169 864169 864
Liczba akcji (tys. szt.)127 432,00127 432,0084 932,0084 932,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,624,385,125,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,260,030,120,40
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport