Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 64722 85724 40334 332
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 034-1 2071 0132 121
Zysk (strata) brutto412-1 6923821 913
Zysk (strata) netto290-1 5101941 597
Przepływy netto671112-1 5151 512
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 6807 734-4 44514 316
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 457-2 515-1 435-5 195
Przepływy netto z działalności finansowej-1 552-5 1074 365-7 609
Aktywa razem205 299207 950203 196202 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania112 209115 150108 889108 095
Zobowiązania długoterminowe24 07425 26326 27623 307
Zobowiązania krótkoterminowe88 13589 88782 61384 788
Kapitał własny93 09092 80094 30794 113
Kapitał zakładowy43 18743 18743 18743 187
Liczba akcji (tys. szt.)4 318,704 318,704 318,704 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,5521,4921,8421,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,07-0,350,040,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów121 316111 799109 16592 979
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 1553 3926 9045 760
Zysk (strata) brutto1 2081 0474 9824 440
Zysk (strata) netto7717043 9663 750
Przepływy netto-3 3233 80754-849
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 44813 68510 6617 176
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-826-4 641-7 843-8 194
Przepływy netto z działalności finansowej-3 945-5 237-2 764169
Aktywa razem202 208195 697205 672176 894
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania108 095101 480110 56084 213
Zobowiązania długoterminowe23 30727 63333 81633 615
Zobowiązania krótkoterminowe84 78873 84776 74450 598
Kapitał własny94 11394 21795 11292 681
Kapitał zakładowy43 18743 18743 18743 187
Liczba akcji (tys. szt.)4 318,704 318,704 318,704 318,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,7921,8222,0221,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,160,920,87
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport