Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-16
FDG Aktualizacja planu wydawniczego Emitenta
0,15
0,00
2019-10-10
FDG Data premiery gry "Rawr Off" na platformie Nintendo Switch
0,12
+2,56
2019-10-09
FDG Zawarcie porozumienia z twórcami gry FUTURUST
0,11
+1,82
2019-09-30
FDG Zawarcie umowy zbycia udziałów No Gravity Development
0,12
-7,92
2019-09-27
FDG Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z No Gravity Development Sp. z o.o. i Qubic Games SA
0,12
-7,92
2019-09-19
FDG Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H i I na rynek NewConnect
0,12
0,00
2019-09-19
FDG Informacja na temat wyników sprzedaży i szacunków co do przyszłej sprzedaży gier Emitenta oraz sytuacji i perspektyw kształtowania się sytuacji finansowej Emitenta
0,12
0,00
2019-08-19
FDG Zawarcie umowy na wydanie i dystrybucję gry Good Night Knight na platformie GOG.com
0,10
+4,37
2019-08-07
FDG Zawarcie umowy na wydanie gry „Good Night Knight" na platformę PC, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch i Microsoft Xbox
0,11
0,00
2019-08-01
FDG Aktualna strategia działalności No Gravity Games S.A.
0,12
0,00
2019-07-24
FDG Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Warlocks 2: God Slayers na platformie Nintendo Switch
0,11
0,00
2019-07-16
FDG Data premiery gry "Wreckin' Ball Adventures" na PC i planowany termin premiery na konsolę Switch
0,11
0,00
2019-07-10
FDG Zawarcie umowy na wydanie gry Alder's Blood na platformę GOG.com
0,11
-4,50
2019-06-28
FDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 27.06.2019 roku
0,12
0,00
2019-06-27
FDG Zawarcie umowy na wydanie gryREKT! na platformę PC, Sony PlayStation 4 i Microsoft Xbox.
0,11
-7,37
2019-06-14
FDG Wpis zmiany firmy, zmiany statutu i połączenia Emitenta do rejestru sądowego
0,10
0,00
2019-06-04
FDG Dodatkowe wyjaśnienia w związku z dokonaniem odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta
0,12
-5,98
2019-05-31
FDG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.
0,12
0,00
2019-05-31
FDG Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta
0,12
-0,85
2019-05-17
FDG Zawarcie umowy na wydanie gier REKT! i Death’s Hangover na platformę Nintendo Switch
0,12
+4,35
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona