Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 8352 3581 537573
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-829-1 759-37213 967
Zysk (strata) brutto-1 068-18 504-35512 039
Zysk (strata) netto-1 174-18 278-3628 930
Przepływy netto9215-76-11
Przepływy netto z działalności operacyjnej-92-17-827-274
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-47558-17695
Przepływy netto z działalności finansowej576174768-432
Aktywa razem63 48163 21472 59473 069
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 81732 34527 46327 567
Zobowiązania długoterminowe4 7364 3782 6443 315
Zobowiązania krótkoterminowe29 08127 96724 81924 252
Kapitał własny29 35930 53345 05345 415
Kapitał zakładowy23 32123 32121 80021 800
Liczba akcji (tys. szt.)23 321,0023 321,0021 800,0021 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,261,312,072,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,78-0,020,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 7395 6365 7425 903
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 233-1 280-1 180-1 564
Zysk (strata) brutto10 543-1 047-918-9 817
Zysk (strata) netto7 433-1 079-2 923-7 762
Przepływy netto-228-861670-4 781
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 671-914-1 042-1 561
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 472-587338-1 179
Przepływy netto z działalności finansowej2 9156401 374-2 041
Aktywa razem73 06928 63729 40331 279
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 5673 6003 0571 523
Zobowiązania długoterminowe3 3156242 927826
Zobowiązania krótkoterminowe24 2522 976130697
Kapitał własny45 41524 95326 28829 714
Kapitał zakładowy21 80010 00010 00010 000
Liczba akcji (tys. szt.)21 800,0010 000,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,082,502,632,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,34-0,11-0,29-0,78
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport