Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3051 9241 6211 835
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-720-316-11 327-829
Zysk (strata) brutto-1 019-55520 457-1 068
Zysk (strata) netto-1 040-53316 554-1 174
Przepływy netto170-13-2569
Przepływy netto z działalności operacyjnej28013731 885-92
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-369172-34 075-475
Przepływy netto z działalności finansowej259-3221 934576
Aktywa razem87 47188 17989 65063 481
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 60437 38438 31333 817
Zobowiązania długoterminowe9 9659 9259 9484 736
Zobowiązania krótkoterminowe27 63927 45928 36529 081
Kapitał własny49 60550 52851 07429 359
Kapitał zakładowy23 32123 32123 32123 321
Liczba akcji (tys. szt.)23 321,0023 321,0023 321,0023 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,132,172,191,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,020,71-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 3514 7395 6365 742
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14 28713 233-1 280-1 180
Zysk (strata) brutto53010 543-1 047-918
Zysk (strata) netto-3 2607 433-1 079-2 923
Przepływy netto-108-228-861670
Przepływy netto z działalności operacyjnej30 949-1 671-914-1 042
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-34 509-1 472-587338
Przepływy netto z działalności finansowej3 4522 9156401 374
Aktywa razem89 65073 06928 63729 403
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 31327 5673 6003 057
Zobowiązania długoterminowe9 9483 3156242 927
Zobowiązania krótkoterminowe28 36524 2522 976130
Kapitał własny51 07445 41524 95326 288
Kapitał zakładowy23 32121 80010 00010 000
Liczba akcji (tys. szt.)23 321,0021 800,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,192,082,502,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,140,34-0,11-0,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport