Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 4401 0408621 305
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 178-1 052-599-720
Zysk (strata) brutto-4 455-2 393-870-1 019
Zysk (strata) netto-4 447-1 380-867-1 040
Przepływy netto-382-46-121170
Przepływy netto z działalności operacyjnej-575754-676280
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej194-166457-369
Przepływy netto z działalności finansowej-1-63498259
Aktywa razem80 94084 35386 70987 471
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 56936 76937 71337 604
Zobowiązania długoterminowe8 9408 8859 9579 965
Zobowiązania krótkoterminowe28 62927 88427 75627 639
Kapitał własny43 35447 35748 73749 605
Kapitał zakładowy23 32123 32123 32123 321
Liczba akcji (tys. szt.)23 321,0023 321,0023 321,0023 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,862,032,092,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,19-0,06-0,04-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 1317 35149147
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 687-14 287-1 502-1 611
Zysk (strata) brutto-4 837530-2 154-1 314
Zysk (strata) netto-3 820-3 260-2 171-1 251
Przepływy netto-10-108-7-909
Przepływy netto z działalności operacyjnej49531 132-1 414-1 247
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej94-34 617993-148
Przepływy netto z działalności finansowej-5993 377414486
Aktywa razem84 35389 65139 64228 531
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 76938 3141 3671 114
Zobowiązania długoterminowe8 8859 948576559
Zobowiązania krótkoterminowe27 88428 366791555
Kapitał własny47 35751 07438 27527 417
Kapitał zakładowy23 32123 32121 80010 000
Liczba akcji (tys. szt.)23 321,0023 321,0021 800,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,032,191,762,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,16-0,14-0,10-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport