Trwa ładowanie...
bEJkOxkR
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów811241721
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 70849811 160578
Zysk (strata) brutto-5674419 098-592
Zysk (strata) netto-5994538 480-586
Przepływy netto-7553 056-15099
Przepływy netto z działalności operacyjnej-713-17 05110 098638
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-39429 959-7 437-51
Przepływy netto z działalności finansowej352-9 852-2 811-488
Aktywa razem59 59262 79686 78580 421
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 7829 50439 11438 245
Zobowiązania długoterminowe5 5875 6879 7968 814
Zobowiązania krótkoterminowe1 1953 81729 31829 431
Kapitał własny52 80153 28147 67342 171
Kapitał zakładowy23 32123 32123 32123 321
Liczba akcji (tys. szt.)23 321,0023 321,0023 321,0023 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,262,292,041,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,020,36-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów785 1317 35149
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 935-2 687-14 287-1 502
Zysk (strata) brutto3 170-4 837530-2 154
Zysk (strata) netto2 571-3 820-3 260-2 171
Przepływy netto-432-10-108-7
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 60849631 132-1 414
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 02593-34 617993
Przepływy netto z działalności finansowej-3 015-5993 377414
Aktywa razem86 78584 35389 65139 642
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 11436 76938 3141 367
Zobowiązania długoterminowe9 7968 8859 948576
Zobowiązania krótkoterminowe29 31827 88428 366791
Kapitał własny47 67347 35751 07438 275
Kapitał zakładowy23 32123 32123 32121 800
Liczba akcji (tys. szt.)23 321,0023 321,0023 321,0021 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,042,032,191,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,11-0,16-0,14-0,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEJkOxlz