Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 0659 67914 9869 854
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 471-110621-5 395
Zysk (strata) brutto1 089-113429-5 688
Zysk (strata) netto1 089-33429-5 245
Przepływy netto864-643-5351 581
Przepływy netto z działalności operacyjnej-30-3 0971291 544
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5681-2713
Przepływy netto z działalności finansowej8382 371-63624
Aktywa razem57 41853 51955 96455 614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 50737 69740 11040 189
Zobowiązania długoterminowe13 1519 0309 81210 768
Zobowiązania krótkoterminowe27 35628 66730 29829 421
Kapitał własny16 91015 82115 85415 425
Kapitał zakładowy2 2112 2112 2112 211
Liczba akcji (tys. szt.)6 503,796 503,796 503,796 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,602,432,442,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,17-0,010,07-0,81
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 66541 87477 96866 020
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 168-15 5275093 090
Zysk (strata) brutto-6 218-16 511-731 669
Zysk (strata) netto-6 805-15 777-1 530976
Przepływy netto-551 807745-1 924
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 1592 407-6 440127
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-93-8-1 466-512
Przepływy netto z działalności finansowej3 197-5938 651-1 539
Aktywa razem55 61459 74284 72587 896
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 18943 51152 71948 120
Zobowiązania długoterminowe10 76822 30614 24120 439
Zobowiązania krótkoterminowe29 42121 20538 47827 681
Kapitał własny15 42516 23132 00639 775
Kapitał zakładowy2 2111 5311 5311 531
Liczba akcji (tys. szt.)6 503,794 503,794 503,794 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,373,607,118,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,05-3,50-0,340,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)