Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
9 679 14 986 9 854 15 391
-110 621 -5 394 2 165
-113 429 -5 688 1 942
-33 429 -5 245 1 942
-643 -535 1 580 1 009
-3 097 129 1 543 -2 550
81 -27 13 -23
2 371 -636 24 3 580
53 519 55 964 55 614 62 173
37 697 40 110 40 189 41 501
9 030 9 812 10 768 15 896
28 667 30 298 29 421 25 605
15 821 15 854 15 425 20 670
2 211 2 211 2 211 2 211
6 503,79 6 503,79 6 503,79 6 503,79
2,43 2,44 2,37 3,18
-0,01 0,07 -0,81 0,30
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
50 665 41 874 77 968 66 020
-5 168 -15 527 509 3 090
-6 218 -16 511 -73 1 669
-6 805 -15 777 -1 530 976
-55 1 807 745 -1 924
-3 159 2 407 -6 440 127
-93 -8 -1 466 -512
3 197 -593 8 651 -1 539
55 614 59 742 84 725 87 896
40 189 43 511 52 719 48 120
10 768 22 306 14 241 20 439
29 421 21 205 38 478 27 681
15 425 16 231 32 006 39 775
2 211 1 531 1 531 1 531
6 503,79 4 503,79 4 503,79 4 503,79
2,37 3,60 7,11 8,83
-1,05 -3,50 -0,34 0,22
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
ZUK Stąporków SA 1,32 -0,75 0,00
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,02 +100,00 0,00
Plaza Centers NV 3,55 +29,09 0,10
Baltona SA 9,14 +12,01 0,09
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Eurohold Bulgaria AD 2,82 -29,15 0,00
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji 0,07 -12,50 0,00
PBG SA 0,09 -10,00 0,01